10 Ciri-Ciri Lelaki Yang Tidak Boleh Dijadikan Suami

Jangan sesekali dekati lelaki yang mempunyai ciri-ciri ini:

1. Lelaki yang tidak solat

Orang yang berani mening galkan sholat, berarti telah berani mengkhia nati Allah, apalagi amanah manusia. Rasulullah SAW bersabda, “Perjanjian kami dengan mereka adalah solat. Orang yang mening galkannya, bererti dia telah ka fir.” (HR. At-Tirmidzi)

Bagaimana engkau dapat mempercayai suami yang tidak memenuhi syarat pertama yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Jika datang kepadamu orang yang kau sukai agamanya…”, padahal solat adalah tiang agama.

2. Lelaki yang gemar melakukan d0sa besar

Misalnya, ma buk, berz1na dan berjvdi. Hidup bersama suami seperti ini sama dengan hidup di dalam nera ka. Semoga mereka bertaubat kepada Allah, agar Dia mengampuni mereka.

3. Da yus

Da yus adalah lelaki yang tidak memiliki rasa cem buru kepada isteri, dan membiarkan anak-isterinya terje rumus dalam mak siat. Dengan dalih kemajuan zaman, peradaban moden, dan perkembangan dunia, dia mela rang isterinya berjilbab kerana hal ini dianggapnya kuno dan membolehkan isterinya berbual mesra bersama kawan-kawan lelaki, dan berketawa dengan laki-laki lain. Kalau suami ka ki pu kul pun dikira da yus juga.

4. Anak mama (man ja)

Lelaki yang man ja bukanlah lelaki sejati. Dia tidak akan mampu mengambil keputusan secara sendiri tanpa merujuk kepada ibunya. Betul, walaupun sudah berkahwin, si suami wajib mengutamakan ibunya kerana ibunya tetap no 1, tak salah kalau minta nasihat ibu dalam apa-apa jua perkara tetapi kalau bab kepu tusan mesti berbincang bagus-bagus tanpa mengira sebelah pihak (ibu) sahaja.

5. Lelaki yang jauh lebih tua

Kamu berusia 20 tahun, dia 60 tahun. Untuk apa? Harta? Kerana dia memenuhi naf sumu untuk memiliki gaun-gaun indah dan perhiasan? Namun, ada satu pekara yang tidak kau pertimbangkan, bahawa pada usia itu, naf su sek sualmu sedang memba ra, sedangkan naf sunya hampir pa dam. Bagaimana mengatasi masalah ini, wahai ga dis muslimah? Jodoh memang tidak mengira usia, tetapi si suami dikhuatiri tidak dapat memenuhi kemahuan sek sual isteri yang muda, bahkan bakal timbul masa lah dalaman dalam rumahtangga.

6. Lelaki yang som bong dan senang membanggakan diri

Orang yang memiliki men taliti seperti ini tidak mengenal perasaan cin ta. Dia hanya mencin tai diri sendiri. Jika dia menikah, dia tidak menikah kerana cinta, tapi kerana naf sunya menginginkan wanita itu. Lelaki begini, eg0nya sangat tinggi. Jika berkahwin dengannya, anda pasti jadi macam ham ba abadi dan dia bos. Jauhi lelaki ini sebab orang yang som bong memang susah ditegur.

7. Workaholic (gi la kerja)

Orang yang gi la kerja hanya mengenal kerja. Dia akan terus-menerus bekerja tanpa le lah dan bo san, demi kekayaan, status sosial yang tinggi, atau penghormatan orang lain. Baginya, pernikahan hanyalah pelengkap status sosial. Isteri tak ubah seperti a lat dalam rumah tangga. Jika dia perlu, dia memakainya dengan perasaan yang din gin. Banyak wanita yang terhormat dan suci yang merasakan masalah sek sual dan emosi onal kerana diabaikan suami yang hanya memberikannya harta dan makanan yang sedap. Ya, mencari nafkah dan duit memang tanggungjawab suami, tapi jangan pula bu sy kerja sampai lepas tangan, lu pa tanggungjawab terhadap keluarga.

8. Mender haka kepada orang tua

Lelaki seperti ini sebenarnya mende rita sa kit dan harus segera disem buhkan. Dia harus tahu, bahawa orang lain akan bersikap kepada dirinya sebagaimana dia bersi kap kepada orang lain. Jika dia tidak berbakti kepada orang tua, tidak menuruti perintah mereka, padahal mereka memiliki hak untuk dipatuhi, apakah dia berharap isterinya akan berbakti dan menuruti perintahnya semata-mata kerana dia punya hak untuk itu? Der haka kepada orang tua tidak akan sesekali menci um bau syurga. Jika si lelaki sanggup der haka dengan orang tuanya sendiri, apa sangat kalau dia nak buat perkara yang sama dengan si gadis?

9. Lelaki Lembut

Lelaki seperti ini tidak dapat disebut sebagai lelaki, kerana sifat-sifatnya bukan sifat lelaki; gaya, kata-kata, gerakan, dan fikirannya lebih menyerupai wanita. Dia tidak dapat berdikari dalam kehidupan dan tidak memiliki kesediaan untuk memi kul tanggungjawab. Sayangnya, lelaki seperti ini sangat banyak di zaman sekarang. Allah sangat melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan sebaliknya, lebih-lebih lagi jika mereka mempunyai naf su song sang dan terpa ksa berkahwin bagi menga buri orang ramai tentang naf su song sang tersebut.

10. Lelaki yang kede kut

Kede kut adalah penya kit yang susah disem buhkan. orang yang kede kut tidak dapat menye nangkan dirinya ataupun orang lain kecuali setelah dia ma ti. Kerana ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam me larang kita bersifat kede kut, baginda bersabda,

وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

“…Dan hindarilah sifat kede kut, kerana kede kut telah menghanc urkan orang-orang sebelum kamu, membuat mereka saling bu nuh dan melang gar kehormatan orang lain.” (HR. Muslim).(muslimah).

Sumber: KifarahMedia

Be the first to comment on "10 Ciri-Ciri Lelaki Yang Tidak Boleh Dijadikan Suami"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*