10 Kunci Rezeki Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah

Rezeki termasuk dalam urusan yang dirah siakan Allah subhanahu wa ta’ala. Tidak ada seorang manusia pun mengetahui pada waktu bilakah rezekinya akan ditentukan. Harta, wang dan kerjaya merupakan sebuah nik mat rezeki yang kurniakan kepada manusia baik cepat mahupun lambat.

Kelebihan yang dimiliki terkadang menyebabkan sebahagian pihak cem buru melam pau-lam pau sehingga menghu nuskan ap1 keben cian dan permu suhan secara senyap. Allahul Musta’an. Rezeki mahupun nik mat dan kelebihan yang dianugerahkan kepada seseorang tidak sepatutnya memu tuskan hubungan persaudaraan. Sebaliknya, setiap manusia perlu mempelajari bagaimana usaha, doa dan kunci ibadah mereka kepada Allah ta’ala.

Mempertekunkan diri dalam menge rah tenaga demi mencapai pun cak rezeki yang halal dan berlipat ganda. Bersangka baik bahawa mereka ialah ham ba-ham ba yang terpilih kerana berhasil menjadi ham ba yang soleh, taat dan bertakwa. Tidak mengabaikan apa pun perkara yang boleh meno lak rezeki daripada diturunkan.

Islam telah memberikan syarat-syarat yang perlu dilaksanakan untuk mempermudahkan lagi urusan rezeki agar tidak sem pit di dunia. Syaikh Dr. Fadhl Ilahi menyenaraikan terdapat 10 syarat bagi seorang muslim mendapatkan rezekinya.

Syarat 1 – Istighfar Dan Tau bat

Memohon ampun kepadaNya dan bertau bat melalui perkataan dan perbua tan. Ada 3 syarat agar d0sa-d0sa itu diampuni.

Pertama, hendaknya dia menjauhi mak siat tersebut. Kedua, dia harus menye sali perbu4tan (maks1at) nya. Ketiga, dia harus berkeinginan untuk tidak mengu langinya lagi. Jika salah satunya hilang, maka tau batnya tidak sah. Jika tau bat itu berkaitan dengan manusia maka syaratnya termasuk empat.

Ketiga syarat di atas dan keempat, hendaknya dia membe baskan diri (memenuhi) hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya maka dia harus mengembalikannya. Jika berupa had (huku man) tuduhan atau sejenisnya maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah maka dia harus meminta ma af.

Syarat 2- Bertakwa

Takwa bermaksud menjaga jiwa daripada melakukan perbuatan d0sa, mening galkan apa yang diha ramkan. Dengan adanya sifat takwa ini, Allah membukakan pintu-pintu rezeki kepada hambaNya.

Syarat 3- Tawakal Kepada Allah

Tawakal bermaksud menyandarkan diri atas urusan dunia yang dilakukan. Termasuklah dalam soal rezeki. Orang yang berusaha dan bersabar apabila meletakkan sandarannya kepada Allah melalui sifat tawakal, maka Allah akan beri rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Sungguh, kesabaran itu sangatlah payah kecuali orang-orang yang beriman.

Syarat 4- Beribadah Sepenuhnya kepada Allah

Beribadah dengan hati dan jasad yang khusyuk, dan merendahkan diri di hadapan Maha Pencipta. Sesiapa yang beribadah kepada Allah dengan niat yang ikhlas, Allah beri kekayaan baginya. Betapa ramai, yang beribadah tetapi tidak ikhlas dan khusyuk.

Syarat 5- Mengerjakan Haji Dengan Umrah.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban meriwayatkah daripada Abdullah bin Mas’ud berkata Rasulullah SAW bersabda :

“Kerjakanlah haji dengan umrah, kerana sesungguhnya keduanya menghi langkan kem1skinan dan d0sa, sebagaimana ap1 dapat menghilangkan kot0ran bes1, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan Syurga.”

Syarat 6- Silaturrahim

Dalam hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik bahawasanya Rasulullah SAW bersabda :

“Siapa yang suka untuk dilapangkan rezekinya dan di akhirkan usianya (dipanjangkan umurnya), hendaklah dia menyambung silaturrahim.”

Syarat 7- Infak Di Jalan Allah

Yang dimaksudkan adalah infak yang dianjurkan dalam agama. Seperti berinfak kepada orang-orang fa kir dan berinfak di jalan Allah untuk menolong agama.

Syarat 8- Berinfak Kepada Penuntut Ilmu Syari’ Sepenuhnya

Firman Allah ta’ala,

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fa kir yang terikat (oleh ji had) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya kerana memeli hara diri daripada meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mende sak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.” [Surah Al-Baqarah 2:273]

Syarat 9- Berbuat Baik Kepada Orang-orang Yang Lemah

Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan daripada Abu Darda bahawasanya dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda :

“Carilah (keredaan) ku melalui orang-orang le mah di antara kalian. Kerana sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian.”

Syarat 10- Hijrah Di Jalan Allah

Yakni ke luar dari negeri ka fir ke negeri orang-orang beriman untuk mencari keredaan Allah sesuai dengan syar’iatNya yang memungkinkan untuk dia mendapatkan kebaikan dan kenikmatan.

Sesungguhnya, rezeki mempengaruhi tingkah laku, pekerjaan dan cara interaksi seseorang kepada Maha Pencipta dan manusia. Setiap manusia senantiasa diperingatkan agar menjaga hubungannya sebaik mungkin kepada Ar-Razzaq (Yang Maha Pemberi Rezeki), mengerjakan segala kewajipan dan memelihara hubungan sesama manusia, tidak menyakiti hati jiran mahupun rakan taulan.

Tuntasnya, jika antara 10 syarat yang dinyatakan berjaya dipraktikkan dalam kehidupan, yakinlah bahawa Allah pasti menjaga lubuk rezekinya dengan izinNya. Ketahuilah, syarat-syarat tersebut ialah jambatan menuju pintu-pintu rezeki dibukakan.

 

Sumber: tzkrh.com

Be the first to comment on "10 Kunci Rezeki Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*