Hukum Memakai Wang1an, Ini Yang Muslimah Wajib Tahu!

Al-Imam Al-Munawi RHM menyebut dimaksudkan dengan hadis di atas adalah perempuan yang memakai minyak wangi yang terzah1r dan kuat b4unya kemudian keluar dari rumah lalu melewati satu kaum (lelaki ajnabi) dan memang itu tujuannya, perempuan itu penz1na dari sudut mendapatkan d0sanya. (Lihat: Faydh Al-Qadir. Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, 3/147)

Seterusnya Imam Al-Munawi RHM menyebutkan: “Dan perempuan jika mengenakan wang1an lalu melewati satu majlis (yang padanya terdapat lelaki) ia mampu menaikkan syahwat lelak1 dan mend0rong untuk memandang ke arahnya, setiap yang memandang ke arahnya, matanya telah melakukan z1na. Perempuan itu mendapat d0sa kerana memanc1ng pandangan dan menjadikan hat1 lelaki tidak tenang. Ia sebab berlakunya z1na mata dan ia termasuk penz1na.” (Lihat: Faydh Al-Qadir. Maktabah Al-Tijariyyah Al-Kubra, 5/27)

Dalam hadis lain, daripada Abu Hurairah RA satu ketika dia bertemu seorang perempuan yang ingin pergi ke masjid dengan mengenakan wang1an. Lalu Abu Hurairah RA berkata: “Kamu ke masjid dalam keadaan berwang1-wang1an?

SESUNGGUHNYA AKU TELAH MENDENGAR NABI SAW BERSABDA: “WANITA YANG MENGENAKAN WANG1AN KEMUDIAN MENUJU KE MASJID, TIDAK DITERIMA SOLATNYA SEHINGGALAH DIA MANDI (BAGI MENGHILANGKAN b4U WANGI TERSEBUT).” (RIWAYAT IBN MAJAH (4002). SYEIKH SYU’AIB MENGATAKAN BAHAWA SANADNYA LEM4H KERANA TERDAPAT PADANYA `ASIM BIN UBAIDULLAH)

Apabila melihat athar sahabat yang mana mereka menitikberatkan isu ini sepertimana diriwayatkan ketika zaman pemerintahan Umar Al-Khattab RA, telah keluar seorang wanita dalam keadaan mengenakan b4u-b4uan sehingga dic1um b4unya lalu Umar memu kulnya dengan tongkat miliknya lalu berkata:

“Kalian, keluar rumah dengan memakai wang1an sehingga lelaki menc1um b4u harum kalian?! Sesungguhnya hati lelaki itu ditentukan oleh b4u yang dic1um oleh h1dungnya. Keluarlah kalian dari rumah dengan tidak memakai wangi-wang1an.” (Riwayat Abdul Razak di dalam Musannafnya (8107)).

TIDAK BOLEH LANGSUNGKAH MEMAKA1 WANG1AN?

Jelas menunjukkan bahawa h4ram seorang wanita mengenakan wang1an apabila keluar rumah. Adapun jenis wang1an yang disebutkan di sini adalah daripada jenis yang zahir, kuat b4unya sehingga mengalihkan pandangan ajnabi tertumpu kepadanya.

Ini boleh menggerakkan sy4hwat lelaki yang mana hati mereka telah pun s4kit dan boleh membawa kepada berlakunya perkara yang lebih bu ruk. Jika begini keadaannya, maka perbuatan tersebut h4ram dan Imam Ibn Hajar Al-Haithami RHM menyebutkan bahawa ia termasuk dalam d0sa besar meskipun si suami mengizinkan berpenampilan sedemikian. (Lihat: Al- Zawajir. Dar al-Fikr, 2/71)

Adapun mengenakan sedikit wang1an bagi tujuan menghilangkan b4u badan seperti memakai de0doran, bedak talkum, sabun dan sebagainya, ini tidaklah termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebelum ini.

Elakkan daripada menggunakan wang1an yang kuat b4unya sehingga boleh menarik perhatian lelaki ajnabi yang boleh menyebabkan fitn4h dan juga boleh mengheret kepada lembah maks1at yang lain. Ini seperti mana yang terdapat di dalam hadis yang menyamakan perempuan sebegini sebagai penz1na.

NABI SAW BERSABDA: “SESUNGGUHNYA WANG1AN YANG BAIK BAGI LELAKI ADALAH YANG TERZAHIR B4UNYA DAN TIDAK JELAS WARNANYA DAN WANG1AN YANG BAIK BAGI WANITA ADALAH YANG TERZAHIR WARNANYA DAN TIDAK BEGITU KUAT B4UNYA.” (RIWAYAT AL-TIRMIZI (2788).

(Dinilai sahih oleh Al-Albani) Al-Hasan mengatakan kemungkinan dimaksudkan dengan wangi1n wanita itu adalah wang1an ketika keluarnya mereka dari rumah iaitu wang1an yang jelas warnanya seperti za`faran dan b4unya tidak pula kuat dan jelas. Adapun apabila bersama suaminya (tidak di khalayak) maka berwangi-wang1anlah dengan apa yang disukai olehnya. Wanita boleh mengenakan sedikit wangi-wang1an yang tidak terzahir b4unya. Ini juga bagi menjaga penampilan wanita tersebut apabila berada di khalayak. Begitu juga dibolehkan bagi pemakaian bedak, deodoran, sabun dan sebagainya.

 

sumber: Kashoorga

Be the first to comment on "Hukum Memakai Wang1an, Ini Yang Muslimah Wajib Tahu!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*