Inilah Replika Ped4ng Salahuddin Al-Ayubbi Yang Mampu Memen1ngkan Pengkaj1 Barat

Ped4ng yang diakui paling t4jam di dunia oleh pakar metalurgi. Ket4jamannya mampu men3mbus baju zirah crusader, mem0tong dua ped4ng lawan, membel4h per1sai dan batu tanpa mengalami ker0sakan pada matanya.

Kehebatan ped4ng buatan Damsyik dan terkenal dengan panggilan Ped4ng Parsi ini telah mengatasi kehebatan ped4ng Katana dari Jepun dan ped4ng Excalibur milik Raja Arthur.Ped4ng ini diperbuat besi Damsyik dengan teknik rahs1a yang disaluti CNT (Carbon Nano Tubes) yang menjadikan ianya teramat t4jam dan l3ntur.

Seni pembuatan ped4ng yang terahs1a ini amat dikagumi oleh puak Barat dan kajian metalurgi moden setakat hari ini juga, masih tidak berkeupayaan untuk menghasilkan ped4ng berteknologi tinggi (teknologi NANO) dari peradaban Islam pada kurun ke-12 ini.

Apa itu CNT?

CNT merupakan suatu ranta1an at0m karb0n yang ter1kat di antara satu sama lain secara heksagonal berbentuk silinder yang mempunyai diameter sekecil 1-2 nanometer. Silinder CNT ini boleh mencapai panjang sehingga berpuluh-puluh mikron dan tertutup di bahagian hujung seolah-olah sebatang paip yang ditutup dikedua-dua hujungnya.

Pencirian yang dilakukan terhadap bahan ini juga menjelaskan bahawa CNT mempunyai keku4tan paling tinggi berbanding bahan lain. Ia juga mempunyai sifat kekonduksian elektr1k melebihi kuprum dan l0gam. Keunikan tiub karb0n nano yang lain ialah mempunyai ketahanan terhadap su hu tinggi serta mempunyai jisim yang lebih ringan dari aluminium.

Teknologi NANO

Kehebatan Ped4ng Salahuddin Al-Ayyubi telah dib0ngkar oleh Prof Dr. Peter Paufler dari Jerman. Prof tersebut menjumpai CNT di dalam ped4ng tersebut bersama senj4ta2 yang digunakan oleh ten tera-ten tera Islam pada ketika itu sewaktu per4ng Sal1b. CNT ini yang menjadikan ped4ng ten tera Islam ini sangat t4jam tetapi mudah lentur. Teknologi NANO ini menggunakan bes1 Damsyik yang juga dipanggil wootz. Bijih bes1 ini mengandungi sejumlah peratusan unsur Karb0n. Selain bes1 dan karb0n, unsur-unsur seperti Kromium, Mangan, Kobalt juga ditambah bagi menambahkan lagi keku4tan, ket4jaman dan kelenturannya.

Salahuddin Al-Ayyubi memimpin Ten tera Islam dalam per4ng sal1b kurun ke-12.

Teknik pembuatan ped4ng ini begitu rahs1a sehinggakan hanya beberapa keluarga tukang bes1 di Damsyik saja yang menguasa1nya. Akhirnya pada kurun ke-18, teknologi pembuatan ped4ng ini telah pu pus. Apa yang t1nggal hanyalah ped4ng-ped4ng, t0mbak dan Pisau yang kini tersebar di pelbagai Muzium di seluruh dunia. Sekadar mengingatkan kita bahawa Tekn0logi Hebat Peradaban Islam ini telah h1lang di tel4n zaman.

 

Sumber: jagadita.com

Be the first to comment on "Inilah Replika Ped4ng Salahuddin Al-Ayubbi Yang Mampu Memen1ngkan Pengkaj1 Barat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*