Hu kum Wanita Ha1d Membaca Al-Qur’an

Diriwayatkan oleh Saidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma katanya:

Sabda Baginda sallallahu alaihi wasallam: Seorang wanita yang didatangi hai1 dan seorang yang berada di dalam keadaan jvnub tidak boleh bagi mereka membaca sedikitpun daripada Al-Qur’an.
(Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah)

Menurut para ulama’ bermazhab Syafie, Hanafi dan Hanbali, diha ramkan bagi seorang wanita yang berada di dalam keadaan ha1d membaca Al-Qur’an. Perkara ini juga diha ramkan bagi seorang wanita yang b1su yang menggerak-gerakkan b1birnya dengan tujuan membaca Al-Qur’an. Ini adalah seperti yang difatwakan oleh Al-Qadhi Hussain rahimahullah di dalam Kitab Fatwanya.

Perkara ini diha ramkan jika wanita tersebut berniat bahawa perkara yang dibacakannya tersebut adalah Al-Qur’an. Sebaliknya jika wanita itu tidak berniat sedemikian seperti meniatkan bahawa apa yang dibacanya sebagai zikir, maka hu kumnya adalah harus.

Manakala menurut Mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, diha ruskan bagi wanita yang berada di dalam keadaan ha1d dan n1fas membaca Al-Qur’an dengan sya rat tidak meny3ntuh Al-Qur’an itu sendiri sama ada dib1mbangi jika dia tidak membacanya maka dia akan lup4 Al-Qur’an (bagi yang menghafaz Al-Qur’an) ataupun dia memang langsung tidak b1mbang akan lvpa jika tidak membacanya. Kedua-dua keadaan tersebut diharuskan bagi seorang wanita yang berada di dalam keadaan ha1d dan n1fas membaca Al-Qur’an. Ini kerana wanita tersebut tidak mampu mengel4kkan diri daripada ha1d dan tidak mampu mengh1langkan ha1d secara serta-merta.

Di sisi Mazhab Imam Ahmad radhiyallahu anhu juga terdapat satu pendapat yang mengatakan bahawa diharuskan bagi wanita yang didatangi ha1d dan n1fas membaca Al-Qur’an. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah menukilkan daripada Syarah Shagir oleh Al-Imam Dardir rahimahullah dan Syarah Al-Khurasyi dengan menyebutkan bahawa Mazhab Imam Malik mengharuskan bagi wanita yang didatangi ha1d memeg4ng Al-Qur’an jika dia merupakan seorang tena4ga pengajar Al-Qur’an dan orang yang sedang belajar Al-Qur’an.

KESIMPULAN

Bagi seorang wanita yang didatangi ha1d dan dia juga merupakan seorang penghafaz Al-Qur’an bagaimanakah cara terbaik yang perlu dilakukan olehnya bagi meng3lakkan hafalannya terg4nggu? Perkara yang terbaik ialah mengelu4rkan diri daripada kh1laf ulama’. Kita telah mengetahui bahawa sebahagian ulama membenarkan dan kebanyakkannya mengha ramkan wanita yang didatangi ha1d dan n1fas membaca Al-Qur’an di dalam keadaan tersebut.

Maka sebaiknya kita el4kkan diri daripada membacanya dengan mengeluarkan suara ketika dalam keadaan tersebut. Para ulama’ membenarkan wanita yang berada di dalam keadaan ha1d dan n1fas untuk membaca Al-Qur’an di dalam hati tanpa mengg3rakkan li1dahnya sehingga boleh menyebabkan keluar suara yang mampu didengari oleh dirinya sendiri. Tetapi jika dia mengerakkan lidahnya tanpa mengeluarkan suara dan hanya menyebutnya di dalam hati maka ianya dibenarkan. Tetapi jika dia tetap tidak mampu melakukan sedemikian dan perkara ini boleh menyebabkan hafalannya akan tetap terg4nggu maka dibenarkan kepada wanita tersebut mengikut pendapat yang disebutkan di dalam Mazhab Imam Malik rahimahullah.

Artikel dipetik daripada : nazrulnasir

 

Be the first to comment on "Hu kum Wanita Ha1d Membaca Al-Qur’an"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*