Hvkum K0rek Telinga/hidung Ketika Sedang Berpuasa

Bulan Ramadhan adalah bulan bulan diturunkannya Al-Qur’an. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemb3da (antara yang h4k dan yang b4til)
(Al-Baqarah : 185)

Perbu4tan meng0rek telinga atau hidung dalam keadaan berpuasa perlu dit1njau sama ada sampai atau tidak perbu4tan itu pada r0ngga dalam. Jika sampai ke r0ngga dalam, maka b4tal puasanya. Dan jika perbu4tan meng0rek itu tidak sampai ke r0ngga dalam, maka tidak b4tal puasanya. Disyaratkan juga perbu4tan meng0rek telinga itu bukan dalam keadaan sedar atau seng4ja. Jika dalam keadaan sedar atau seng4ja, maka b4tal puasanya. Ini sepertimana yang telah dijelaskan oleh para ulama’ yang muktabar.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary berkata di dalam kitabnya, Fath al-Mu’in, ertinya:

“B4tal puasa disebabkan masuknya benda ‘ain (yang jelas, dapat dilihat) sekalipun hanya sedikit ke dalam (bahagian) yang disebut jauf; r0ngga dalam.”

Syaikh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini juga berkata perkara yang sama di dalam kitabnya, Kifayatul Akhyar (Hlm. 286, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut), ertinya;

“Ketahuilah, orang yang berpuasa itu berkewajipan menahan dirinya dari segala sesuatu yang boleh memb4talkan puasanya. Antara perkara yang dapat memb4talkan puasanya ada bermacam-macam. Di antaranya ialah makan dan minum dengan seng4ja walaupun sedikit. Seperti itu juga dengan makan. Jadi, ketentuannya ialah b4tal puasa dengan masuknya suatu benda, dari luar badan ke dalam badan, melalui lub4ng yang terbuka, dengan seng4ja, dan ingat (sedar) akan puasanya. Syarat ‘dalam badan’ ialah masuk ke dalam Jauf (r0ngga dalam). Walapun benda yang masuk tak berubah warna dan demikianlah yang sahih.”

Kesimpulannya, apabila masuk sesuatu ‘ain (benda yang dapat dilihat) ke rngga dalam, menerusi r0ngga yang terbuka seperti perbu4tan meng0rek telinga atau hidung, dengan seng4ja dan sedar sedang berpuasa, maka b4tal puasanya di sisi mazhab Syafi’e.

Dipetik daripada : jomfaham.blogspot.com

Be the first to comment on "Hvkum K0rek Telinga/hidung Ketika Sedang Berpuasa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*