Hu kum Sw4b T3st Ketika Di Bulan Ramadan, Bagaimana Status Puasa, B4tal Atau Tidak

Anda sedang berpuasa tetapi mengambil uj1an sar1ngan C0vid. Apakah hvkum sw4b C0vid 19 ketika sedang berpuasa? Adakah ianya memb4talkan puasa atau tidak? Sw4b atau uj1an sar1ngan C0vid 19 yang menggunakan kaedah Nas0pharyngeal sw4b (melalui hidung) dan Oropharyngeal sw4b (melalui hidung) yang dijalankan ketika sedang berpuasa adalah tidak membat4lkan puasa.

Kaedah Nas0pharyngeal sw4b ialah alat sw4b akan dimasukkan ke dalam r0ngga hidung individu sehingga ke kawasan nas0pharynx (r0ngga hidung paling atas) dengan kedalaman 18. lebih kurang 4.8 cm bagi kanak-kanak dan 8-12 cm bagi orang dewasa untuk mengambil s4mpel mvkus. Manakala kaedah Oropharyngeal sw4b pula ialah alat sw4b dimasukkan ke dalam mu lut hingga ke kawasan oropharynx iaitu di belakang anak tek4k bagi mengambil s4mpel mucus.

Antara perkara yang boleh menyebabkan puasa terb4tal adalah memasukkan sesuatu ke dalam r0ngga melalui saluran yang terbuka seperti h1dung, telinga, mvlut, dvbur dan kem4luan. Ibn Al-Naqib Al-Misri menyatakan :

وصولُ عينٍ وإنْ قلَّتْ منْ منفدٍ مفتوحٍ إلى جوف

“(Antara yang memb4talkan puasa itu adalah) Sampai sesuatu benda ke dalam r0ngga melalui saluran yang terbuka walaupun sedikit.”[2]

Sheikh Zakariya Al-Ansari menyebut :

(فَرْعٌ يُفْطِرُ) الصَّائِمُ أَيْضًا (بِوُصُولِ عَيْنٍ) وَإِنْ قَلَّتْ كَسِمْسِمَةٍ وَلَمْ تُؤْكَلْ عَادَةً كَحَصَاةٍ (مِنْ الظَّاهِرِ فِي مَنْفَذٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ (مَفْتُوحٍ عَنْ قَصْدٍ) لِوُصُولِهَا (مَعَ ذِكْرِ الصَّوْمِ إلَى مَا يُسَمَّى جَوْفًا)

“Orang yang berpuasa terb4tal puasanya dengan sampainya sesuatu benda walaupun sedikit seperti bijan dan walaupun yang masuk itu kebiasaannya benda yang tidak dimakan seperti batu kecil. Yang mana ianya masuk melalui saluran yang terbuka dengan seng4ja. Ini kerana ianya sampai kepada apa yang dinamakan sebagai r0ngga yang terbuka.”[3]

Saluran yang terbuka itu termasuklah telinga, hidung, mvlut, dvbur dan kemvluan. Perkara ini dijelaskan oleh Ibn Al-Muqri’:

وَحُدِّدَ الظَّاهِرُ بِمَخْرَجِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ دَاخِلُ الْفَمِ وَالْأَنْفِ إلَى مُنْتَهَى الْغَلْصَمَةِ وَالْخَيْشُومِ…

“Piawaian had zahir dihadkan dengan makhraj huruf Ha’, kemudian dalam mu lut dan h1dung sehingga penghujung anak tek4k dan juga r0ngga hidung.”[4]

Justeru, menurut mazhab Al-Syafi’i, apa sahaja yang masuk melalui saluran tersebut boleh menyebabkan puasa seseorang terb4tal. Tambahan lagi, jika prosedur sw4b yang dijalankan masuk jauh ke dalam r0ngga h1dung. Ia dikira boleh memb4talkan puasa seseorang.

Sheikh Zakariya Al-Ansari menyatakan hal ini :

(ثُمَّ أَلْحلَقَ وَمَا وَرَاءَ الْخَيَاشِيمِ) جَمْعُ خَيْشُومٍ وَهُوَ أَقْصَى الْأَنْفِ (جَوْفَانِ) فَالْوَاصِلُ إلَيْهِمَا مُفْطِرٌ

“Kemudian h4lkum dan di sebalik r0ngga hidung yang mana ia adalah pangk4l h1dung merupakan bahagian r0ngga. Apa-apa yang masuk ke dalam kedua-dua bahagian tersebut boleh menyebabkan puasa terb4tal.”[5]

Pandangan ini berbeza dengan mazhab Maliki yang berpendapat bahawa puasa hanya terb4tal jika ada sesuatu yang masuk ke dalam r0ngga melalui mu lut. Apa-apa yang masuk melalui bahagian yang lain.

Maka ianya tidak memb4talkan puasa seperti mana yang dinyatakan oleh Sheikh Abu Abdullah Al-Maliki menyebut :

وَالْإِفْطَارُ بِمَا يَصِلُ إلَى ‌الْجَوْفِ أَوْ الْمَعِدَةِ مِنْ الْفَمِ

“Puasa terb4tal dengan sampai sesuatu ke dalam r0ngga atau tali perut melalui mu lut.”[6]

SheikAbu Al-Barakat Al-Dardir juga menyebut :

وَأَمَّا غَيْرُ الْمَائِعِ فَلَا يُفْطِرُ إلَّا إذَا وَصَلَ لِلْمَعِدَةِ مِنْ الْفَمِ

“Adapun selain ceca1r maka ia tidak memb4talkan puasa melainkan jika ia sampai ke pervt melalui mvlut.”[7]

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah MKI kali ke 3 tahun 2020, mesyuarat menetapkan:

“Prosedur sar1ngan bagi menges4n penyakit C0VID-19 adalah dengan mengambil s4mpel lender (mvkus) yang berada di dalam r0ngga hidup sehingga ke kawasan nas0pharynx (r0ngga h1dung paling atas) dan r0ngga mu lut sehingga ke kawasan or0pharynx (anak tek4k) adalah TIDAK MEMBA4TALKAN PUASA.”

Ianya selaras dengan kepvtusan Jawatankuasa Muzakarah Kebangsaan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) kali ke-87 pada 23 hingga 25 Jun 2009 yang telah memperakukan Panduang Berpuasa bagi Pesak1t.”

 

Sumber kredit: Laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan

Be the first to comment on "Hu kum Sw4b T3st Ketika Di Bulan Ramadan, Bagaimana Status Puasa, B4tal Atau Tidak"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*