Hu kum Menyimpan Lebihan T4nduk Ha1wan Sebagai Perhiasan.

Soalan:

Assalamualaikum W.b.t, saya ingin bertanya. Apakah hu kum menyimpan lebihan tul4ng atau t4nduk ha1wan sembel1han untuk dijadikan perh1asan?

Ringkasan Jawapan:

Secara ringkasnya, hvkum angg0ta hai wan seperti tul4ng dan t4nduk daripada hai wan yang disembel1h mengikut sembel1han sy4rak adalah halal dan suc1 untuk dimakan dan dibolehkan untuk mengambil manfaat daripadanya dengan syarat hai wan tersebut tergol0ng di dalam hai wan yang halal dimakan. Manakala, bagi hai wan yang h4ram dimakan di sisi sy4rak selain daripada anj1ng dan bab1 hvkumnya adalah naj1s dan m4kruh menjadikan naj1s itu sebagai perh1asan.

Huraian jawapan:

Alhamdulillah segala puj1 bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, selawat serta s4lam ke atas jvnjungan tervgung Nabi Muhammad SAW dan ke atas ahli keluarga serta mereka yang mengikuti jej4k l4ngkah Baginda SAW hingga ke hari K1amat.

Islam menvntut umatnya untuk mengerjakan ib4dat sembel1h ke atas hai wan sembel1han antaranya ialah dengan tujuan bagi menghalalkan dag1ng dan angg0ta bina tang tersebut untuk dimakan dan menjadikannya sebagai manfaat dan lain-lain. Hal ini sepertimana dalam firman Allah S.W.T:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ

Maksudnya: “Dih4ramkan kepada kamu (memakan) bangka1 (bin4tang yang tidak di sembel1h, dan dar4h (yang keluar mengal1r), dan dag1ng b4bi (termasuk semuanya), dan bintang-binat4ng yang disembel1h kerana yang lain dari Allah, dan yang mat1 tercek1k, dan yang mat1 dipvkul, dan yang mat1 j4tuh dari tempat yang t1nggi, dan yang mat1 dit4nduk, dan yang mat1 dimakan bin4tang bvas, kecual1 yang sempat kamu sembel1h (sebelum habis ny4wanya)”. (1)

(Surah Al-Maidah: 3)

Menurut Al Maraghi tentang laf4z pengecual1an di dalam ayat tersebut: (2)

إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة ويضطرب اضطراب المذبوح فذكيتموه وأمتموه إماتة شرعية لأجل أكله- وهو استثناء من جميع ما تقدم ذكره من المحرمات

Maksudnya: “Melainkan apa yang kamu temui dan pada hai wan tersebut masih lagi berny4wa dan berger4k-ger4k seperti mana keadaan hai wan disembel1h lalu kalian menyembel1hnya dan memat1kannya sepertimana diajarkan sy4rak bagi tujuan makan ianya terkecual1 daripada kesemua yang har4m (dimakan) seperti mana yang telah disebutkan”.

(lihat: Tafsir Al Maraghi: 6/50)

Berdasarkan dalil-dalil dan hujah-hujah di atas:

  • Tul4ng atau t4nduk hai wan yang telah disembel1h adalah suc1 dan halal untuk dijadikan perh1asan sekiranya hai wan tersebut adalah hai wan yang halal dimakan dag1ngnya disisi sy4rak.
  • Bagi hai wan yang diambil ta4duknya ketika hidup adalah tidak suc1 dan naj1s hvkumya kerana ia dikategorikan sebagai b4ngkai.
  • Hai wan yang har4m dimakan selain daripada anj1ng dan bab1 hvkumnya adalah m4kruh untuk mengambil dan menyimpan tul4ngnya sebagai perh1asan.

Nota hujung:

  • Surah al Maidah: 3
  • Ahmad Bin Mustapha al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Syarikat Maktabah wa Maba’ah al-Bab1 al-Hilbi.
  • Surah an-Nahl; 80
  • Shamsuddin, Muhammad Bin Ahmad al-Khotib as-Syirbini as-Syafie, Mughni al Muhtaj Ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj, Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
  • Abu Dawud Sulaiman Bin al-Asy’as Bin Ishak Bin Basyir Bin Syidad Bin ‘Amru al-Azadi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Tahqiq: Muhammad Muhyyiddin Abd Hamid. Al-Maktabah al-‘Asriyyah, j3, h111
  • Mughni al Muhtaj: j1 h235
  • Abu Zakaria Muhyyiddin Yahya Bin Sharaf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, Dar al-Fikr.

Sumber: mufti wp

Be the first to comment on "Hu kum Menyimpan Lebihan T4nduk Ha1wan Sebagai Perhiasan."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*