Tak Boleh Sengaja Bat4lkan Nazar Yang Telah Dibuat, Kena ‘Bayar’ Kafarah Dulu…

MASYARAKAT kita gemar bernaz4r apabila berhajatkan sesuatu. Mereka berharap agar apa yang diimpikan itu tercapai dan dimakbulkan oleh ALLAH SWT.

Lazimnya, kebanyakan daripada kita suka bern4zar untuk berpuasa atau menginfakkan sebahagian h4rta setelah hajat itu dik4bulkan.

Namun begitu, bukan semua yang kita mahukan itu boleh dicapai dengan segera. Barangkali ada yang mengambil masa sehingga bertahun-tahun lamanya.

Dalam kes sebegini, bolehkan suatu n4zar yang telah dilafazkan sebelum ini dib4talkan begitu sahaja sebelum hajat kita dik4bulkan oleh ALLAH SWT?

Sebelum menjawab persoalan itu, kita perlu memahami lanjut tentang n4zar.

Jabatan Mufti Negeri Pahang menjelaskan, nazar bermaksud mewajibkan ke atas diri sendiri suatu perbuatan qurbah (mendekatkan diri kepada ALLAH SWT iaitu yang baik sahaja) yang tidak ditentukan olehnya secara asal dalam syariat. Ia boleh sama ada secara mutlak atau ta’liq.

Dalam hal itu, ALLAH SWT menjelaskan menerusi firman-NYA: “Kemudian hendaklah mereka membersihkan dirinya dan hendaklah mereka menyempurnakan n4zar-n4zarnya dan hendaklah mereka tawaf akan Baitullah (Kaabah) yang tua sejarahnya itu.” (Surah al-Hajj, ayat 29)

N4ZAR wajib dituna1kan jika memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang bern4zar untuk mentaati ALLAH, maka hendaklah dia melak sanakan ketaatan itu, dan barang siapa yang bern4zar untuk melakukan maks1at, maka janganlah dia melakukan maks1at itu.” (Riwayat al-Bukhari)

Benar, tidak semua n4zar itu wajib dituna1kan. Ia hanya wajib dilak sanakan apabila sempurna rukun-rukunnya. Antaranya adalah:

1. Sighah; hendaklah disebut dengan perkataan.

2. Orang yang bern4zar.

3. Perkara yang din4zarkan.

Mudah kata, apabila semua rukun-rukun itu telah dipenuhi, wajib bagi kita melunaskan n4zar tersebut.

Contohnya, apabila seseorang bern4zar dengan mengatakan: “Sekiranya ALLAH menyembuhkan penyakitku ini, maka demi ALLAH aku akan berpuasa.”

Andai begitulah lafaz n4zar kita yang disebut dalam perkataan, bukan sekadar niat dan lafaz yang membawa maksud iltizam, wajib untuk kita melakukannya sebaik sahaja hajat diperkenankan oleh-NYA.

Seperkara lagi, orang yang bern4zar mestilah terdiri daripada orang Islam, taklif (tidak s4h bagi kanak-kanak dan orang g1la), secara sukarela dan tiada paks4an.

Seandainya seseorang itu bern4zar g4ra-g4ra dipaks4 oleh orang lain, maka tidak s4h naz4rnya.

Bukan itu sahaja, terdapat tiga jenis n4zar yang dibenarkan iaitu:

1. Perkara ibadah.

Tidak boleh kita mena zarkan sesuatu yang harus pada pandangan syarak seperti meninggalkan makan dan minum dan lain-lain.

2. Tidak berna zar dalam perkara-perkara maksi4t.

3. Perkara yang dina zarkan itu bukanlah suatu perkara yang diwajibkan secara fardu ain seperti solat fardu, puasa Ramadan dan sebagainya.

Ketahuilah bahawa sebahagian ulama berpendapat makruh bagi kita memulakan na zar sekalipun wajib mel4ksanakan dan berpahala.

Namun, mereka berpandangan, lebih baik seseorang Muslim itu melakukan qurbah terus (mendekatkan diri kepada ALLAH) terus tanpa di1kat dengan na zar.

Jika seseorang itu berg4ntung kepada n zar, ia menunjukkan kepada kebakh1lan diri sendiri.

Berdasarkan huj4h tersebut, Jabatan Mufti Negeri Pahang berpandangan, andai seseorang itu berna zar, wajib bagi mereka melaksanakan na zar tersebut dan ia tidak boleh dib4talkan dengan sewen4ng-wen4ngnya.

Begitupun, na zar tersebut terikat dengan jenis-jenis na zar yang dinyatakan tadi.

Seandainya kita tidak mampu dan mahu memb4talkan na zar tersebut, kita ditvntut membay4r kaf4rah sump4h sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesiapa yang berna zar dengan satu na zar, namun dia tidak mampu melakukannya, maka k4farahnya adalah k4farah sump4h.” (Riwayat Ibnu Majah)

Justeru, wajib kita menunaikan satu daripada tiga perkara berikut untuk menggantikan kaf4rah sump4h iaitu:

1. Memberi makan kepada 10 orang m1skin.

2. Memberi paka1an kepada 10 orang m1skin.

3. Memerdekakan seorang h4mba sahaya.

Andai kata, tiga perkara itu tidak dapat dituna1kan, maka kita perlu berpuasa selama tiga hari sepertimana yang disebutkan dalam Surah al-Maidah, ayat 89.

Ingatlah, usah begitu mudah berna zar seandainya perkara itu tidak mampu dituna1kan. Ia bukan perkara main-main.

Apa-apapun, ia tetap perlu dituna1kan. Bahkan, sesiapa yang memb4talkannya perlu ‘memb4yar’ kaf5rah yang ditetapkan tadi.

 

Sumber: sinarharian

Be the first to comment on "Tak Boleh Sengaja Bat4lkan Nazar Yang Telah Dibuat, Kena ‘Bayar’ Kafarah Dulu…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*