Bolehkah Puasa Ganti Ramadan Dan Puasa 6 Syawal Digabung Serentak? Ini Jawapannya

HARI ini sudah masuk hari 4 Syawal. Sudah ramai yang sudah melaks4nakan puasa sun4t enam hari di dalam bulan Syawal.

Mungkin ada diantara kita yang berniat puasa qada (gant1) dan puasa enam pada bulan Syawal secara serent4k iaitu ‘dua dalam satu.’ Bagaimana hu kumnya di dalam Islam?

Sememangnya menjadi kewajipan bagi orang Islam untuk qada puasa yang dit1nggalkan puasa atas pelbagai sebab keuzvran.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa. (Surah al-Baqarah, ayat 183)

Berbuka puasa di bulan ramadan tanpa ada sebarang keuzvran

Sesiapa yang berbuka puasa pada bulan Ramadan tanpa sebarang keuzvran wajib mengg4ntikan (qada) serta merta selepas t4matnya Ramadan dan selepas selesai hari raya yang pertama. Bagi g0longan ini, mereka tidak boleh mendahulukan puasa sun4t enam pada bulan Syawal kemudian diekori dengan puasa qada.

Men1nggalkan puasa kerana keu zuran

Bagi individu yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan kerana ada keu zuran (yang dibenarkan syarak) maka harus baginya mendahulukan puasa enam pada bulan Syawal daripada puasa qada kerana qada waktu puasa qadha adalah muwassa` (luas).

Imam as-Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani Rahimahullahu Taala menyebut:

“ (Dan demikian lagi) orang yang tiada puasa dengan u zur sun4t dia berpuasa enam hari sun4t Syawal melainkan orang yang berbuka puasa Ramadan dengan tiada u zur maka wajib ke atasnya menyegerakan mengqada Ramadan kerana m4kruh mengerj4kan sun4t orang yang ada padanya qada Ramadan dengan tiada u zur maka wajib menyeger4kan qada dahulu.” (Rujuk Kitab Bughyah at- Tullab, hlm. 128)

Isu mengga bungkan dua ibadat dengan satu niat

Masalah ini dikenali di sisi para ulama sebagai masalah tasyr1k (menga bungkan dua ibadat dengan menggunakan satu niat) hu kumnya :

Sekiranya ia adalah termasuk dalam wasilah atau perkara yang bercampur maka hu kumnya s4h. Terhasil apa yang dihajat1nya daripada kedua ibadat tersebut. Misalnya, jika seseorang itu mandi ju nub pada hari Jumaat untuk mel4kukan mandi sun4t sempena Jumaat.

Sesungguhnya ju nubnya ter4ngkat dan pahala mandi sun4t hari Jumaat tersebut juga terhas1l. Walaupun s4lah satu daripada dua ibadat tersebut tidak diniatkan manakala yang lain pula diniatkan dengan z4tnya maka s4h himpunan atau ga bungan tersebut dan tidak’ menceder4kan’ ibadat tersebut.

Mengh1mpunkan atau mengga bungkan dua ibadat yang diniatkan dengan z4tnya seperti puasa qadha atau kaf4rah, atau n4zar berserta puasa sun4t seperti puasa sun4t enam hari pada bulan Syawal maka tidak s4h tasyrik tersebut mengikut pendapat yang muktamad kerana setiap ibadat itu beras1ngan daripada ibadat lain. Ini kerana yang diniatkan dengan z4tnya dan tidak pula berada di bawah ibadah yang lain.

Persoalannya, adakah berpuasa dengan niat qadha Bulan Ramadan dan niat puasa enam pada bulan Syawal yang diga bungkan s4h keduanya? Atau s4lah satu sahaja s4h? Jika dibuat secara umum adakah kedua-duanya berhasil atau salah satu sahaja?

Ga bung niat puasa qada Ramadan dan puasa 6 Syawal

Fuqaha dalam Mazhab Syafie bersel1sih pendapat tentang isu mengga bungkan niat di antara puasa qada Ramadhan dan puasa sun4t enam hari pada bulan Syawal.

Syaikul Islam Zakaria al-Ansari Rahimahullahu Taala menulis:

Jika seseorang berpuasa pada bulan Syawal untuk qada bagi puasa Ramadhan, atau selainnya sama ada puasa n4zar atau puasa sun4t lain maka terhasil pahala sun4tnya.

“Kerana topik perbincangannya adalah tentang puasa pada enam hari daripada bulan Syawal…tetapi dia tidak akan memperolehi pahala yang sempurna sebagaimana yang diinginkannya melainkan dengan jika dia berniat puasa khusus untuk enam hari pada bulan Syawal sahaja. Terutamanya orang yang telah lu put daripadanya puasa Ramadan kerana tidak sesuai dia berpuasa Ramadan dan seterusnya berpuasa enam hari di bulan syawal” (Rujuk Kitab Syarqawi ‘ala al-Tahrir)

Manakala Imam Ramli Rahimahullahu Taala menyebut bahawa dia pernah ditanya tentang puasa Ramadan dan qada puasa pada bulan Syawal, adakah ia berhasil.

“Bahawa berhasil puasa qada Ramadan seseorang itu walaupun dia mengga bung niat puasa qada Ramadannya dengan puasa yang lain. Dan berhasil pahala puasa enam hari pada bulan Syawal. Masalah ini disebut oleh ramai ulama terkemudian (mutaakhirin).” (Rujuk Fatawa Imam Ramli, 2/339)

Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Rahimahullahu Taala dalam menjawab persoalan mengenai orang yang berniat puasa sun4t bersama puasa wajib: “Jika diniatkan kedua-duanya (puasa sun4t dan pusat wajib), dia mendapat g4njaran bagi kedua-duanya atau diniatkan salah satu maka gvgvr tvntutan yang satu lagi dan tidak mendapat g4njarannya.” (Rujuk Kitab Al-Fatwa Al-Kubra, 2/75)

Sebahagian ulama menyebut s4h seseorang itu mel4kukan qada puasa bulan Ramadan bersama puasa sun4t enam Syawal dan mereka akan mendapat g4njaran pahala puasa sun4t yang dil4kukan di dalam bulan Syawal tersebut.

Sempurnakah puasa digant1kan jika diga bungkan dengan puasa sun4t?

Hal ini kerana dikiaskan dengan seseorang yang memasuki masjid kemudian solat dua rakaat fardu atau solat sun4t rawatib (mengiringi solat fardu) maka terhasil sekali baginya pahala solat sun4t Tahiyyatul Masjid kerana ia mel4kukan solat berkenaan sebelum ia duduk.

Imam Sulaiman al-Bujairimi Rahimahullahu Taala berkata: “Terhasil pahala solat sun4t Tahiyyatul Masjid dengan mel4kukan solat fardhu atau sun4t yang lainnya, sama ada diniatkan atau tidak solat sun4t Tahiyyatul Masjid tersebut.

Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim :

“Apabila masuk salah seorang dari kamu ke dalam masjid hendaklah dia solat dua rakaat sebelum duduk” dan kerana itu juga maksud solat sebelum duduk yang disebutkan dalam hadis telah terhasil dengan mel4kukan solat fardu atau solat sun4t yang lain. (Rujuk Kitab Hasyiah al-Bujairimi 1/280)

Imam ar-Ramli Rahimahullahu Taala telah berkata: “Dan sekiranya seseorang itu berpuasa pada bulan Syawal, puasa qada, na zar atau berpuasa pada hari Asyura maka telah dapat pahala puasa sun4t itu baginya, seperti yang telah difatwakan oleh bapanya (bapa kepada Imam ar-Ramli), begitu juga oleh al-Barizi, al-Asfahuni, A—Nasyizi, al-Faqih Ali Soleh al-Hadrami dan selainnya tetapi ia tidaklah mendapat pahala yang sempurna ke atas yang ditvntut.” Begitulah sama hu kumnya puasa Ramadan dengan puasa sun4t enam Syawal. (Rujuk kitab Nihayah al-Muhtaaj, 3/208-209)

Manakala Imam as-Suyuti Rahimahullahu Taala berkata : “Sekiranya seseorang berpuasa sun4t misalnya pada hari Arafah, qada atau n4zar atau kaf4rah dan diniatkan puasa-puasa tersebut bersama dengan niat puasa sun4t hari Arafah, maka al-Barizi telah memberi fatwa bahawa s4h puasa dan terhasil pahala untuk kedua-duanya. Begitu juga halnya jika dia ithlaqkan (sahaja aku berpuasa) maka masalah tersebut mengikut mas4lah solat tahiyyatul masjid. (Rujuk kitab Ashbah Wan Nazoir, hlm. 61)

Mana yang lebih afdal didahulukan?

Dalam Syarah al-Tanbih karangan al-Hafiz al-Suyuti Rahimahullahu Taala, daripada fatawa al-Baarizi Rahimahullahu Taala, beliau mengatakan:

“Sekiranya seseorang berpuasa sun4t misalnya pada hari Arafah, qada atau n4zar atau kaf4rah, dan diniatkan puasa-puasa tersebut bersama dengan niat puasa sun4t hari Arafah terhasih keduanya (s4h keduanya), begitu juga jika dia ithlaqkan (sahaja aku berpuasa). Tetapi al-Isnawi menyebut perkara ini tertol0k dan kias yang dil4kukan tidak s4h dalam menggambarkan perkongsian satu daripada keduanya. Disisinya apa yang terhasil adalah yang fardhu sahaja dalam gambaran ithlaq”

Walaupun begitu, perlu diketahui yang pahala puasa sun4t enam Syawal apabila dikerjakan sekaligvs dengan puasa fardu adalah beroleh pahala sun4t bukannya pahala yang sempurna.

Kesimpulannya, mengikut pendapat yang muktamad, afdal seseorang itu menjadikan puasa qada beras1ngan dengan puasa 6 pada bulan Syawal.

Namun begitu, menyatukan puasa qada dengan puasa sun4t enam pada bulan Syawal itu tetap diharuskan dan mendapat ganjaran pahala kedua-duanya mengikut pendapat yang da1f.

Perbu4tan terus mengerjakan qada puasa adalah s1kap yang terpuj1 dan dituntvt oleh syarak terutama kepada sesiapa yang men1nggalkan puasa tanpa uzvr yang dibenarkan syarak. Semoga kita termasuk bersama-sama dengan orang bertaqwa.

 

Sumber: AL-KAFI (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan)

Be the first to comment on "Bolehkah Puasa Ganti Ramadan Dan Puasa 6 Syawal Digabung Serentak? Ini Jawapannya"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*