Ar-Rayyan, Pintu Syurga Untuk Orang Berpuasa.

Daripada Sahl r.a., Nabi SAW telah bersabda: “Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang yang berpuasa di hari k1amat nanti. Tidak akan ada seorangpun yang masuk melew4ti pintu tersebut kecuali orang yang berpuasa. Lalu dikatakan kepada mereka; Mana orang yang berpuasa? Maka orang yang berpuasa berdiri menghadap (memasukinya). Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah masuk semuanya, maka pintu itu ditvtup dan tidak akan ada lagi seorang pun yang masuk mel3wati pintu tersebut.” (HR

Bukhari No: 1896) Status: Hadis Sahih

Ulasan Hadis

1. Sesungguhnya uj1an daripada puasa itu amat besar dan kedudvkannya di sisi Allah SWT sangat mulia di mana Allah SWT menyediakan pintu kh4s memasuki syurga yang dinamakan Ar-Rayyan kepada orang yang berpuasa. Malaikat yang menjaga pintu tersebut akan meny3ru dan memanggil orang yang berpuasa untuk dimasukkan ke dalam syurga melaluinya dan tiada yang dapat melaluinya melainkan mereka yang l4yak sahaja.

2. Imam al-Nawawi dalam Syarah Muslim menyebut: Hadis ini menunjukkan kelebihan puasa dan kemul1aan orang yang berpuasa.

3. Pintu tersebut dinamakan “Ar-Rayyan” yang berasal dari kalimah “Array” dari segi bahasa membawa maksud titi4an air hujan yang pertama.

Kiasan kepada orang yang berpuasa apabila memasukinya akan h1langlah segala h4usnya selama-lamanya sebagaimana apabila kita ses4t di padang pasir yang p4nas dalam keadaan kehaus4n dan apabila disebutkan air maka akan terasa keh4usan itu semakin berkur4ngan walaupun sebenarnya kita belum meminumnya lagi. Bayangkanlah apabila kita dapat men1kmati air tersebut tatkala keh4usan, betapa n1kmatnya tidak dapat diperkatakan.

4. Al-Rayyan membawa maksud: Orang yang tidak merasa d4haga. Ia kalimah atau sifat yang sangat sesuai kepada orang yang berpuasa.

5. Berkata Mulla al-Qari: “Maksud al-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa dah4ga kerana terdapat banyaknya sungai-sungai yang mengalir dan buah-buahan yang berada di sampingnya atau kerana yang sampai kepadanya (memasukinya) akan h1lang rasa dah4ga pada hari k1amat.”

6. Syurga itu indah dan terlalu m4hal harganya. Sudah pasti untuk memasukinya memerlukan rahmat Allah SWT yang M4ha Luas.

Di bulan Ramadhan ini, rahmat Allah SWT mencur4h-cur4h untuk h4mba-Nya yang berpuasa dan sudah disediakan kepada orang yang berpvasa satu pintu untuk memasukinya.

Orang yang berpuasa Ramadhan, pada hari k1amat akan memasukki syurga melalui pintu Ar-Rayyan (pintu yang dikhaskan kepada orang yang berpuasa).

Ayuh kita laksanakan ibadah puasa dengah sungguh-sungguh, semoga kita menjadi s4lah seorang yang akan memasuki syurga melalui pintu ar-Rayyan.

Wallahu a’lam.

Sumber: SentiasaPan4s

Be the first to comment on "Ar-Rayyan, Pintu Syurga Untuk Orang Berpuasa."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*