Fadhilat Dan Kelebihan Surah Al-mulk Selain Menjadi Penyel4mat Kita Dari Az4b Ku Bur.

Surah Al Mulk adalah surah ke 67 dalam Al-Qur’an dan tergol0ng dalam surah ‘makkiyah’ yang terdiri daripada 30 ayat. Dinamakan Al Mulk kerana kata Al Mulk yang terdapat pada ayat pertama surah ini yang bererti ‘Ker4jaan’. Surah ini juga disebut ‘At Tabaarak’ yang bererti Maha Suci.

Surah Al Mulk adalah surah ke4manan dan kesel4matan, kerana ia akan menjadi penyel4mat dan pend1nding dari seks4 kvbur kepada pembacanya.

Surah Al Mulk hendaklah dibaca secara istiqamah dengan menjadikan pembacanya amalan kehidupan seharian.

Ulama berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan beradu melainkan setelah membaca surah As Sajadah dan surah Al Mulk.”

Kandungan Surah Al Mulk

Secara umumnya, surah ini banyak meng1sahkan tentang keku4saan Allah terhadap m4khluk c1ptaan-Nya. Ini jelas digambarkan daripada tajuk surah ini, al-Mulk, yang bermaksud ‘ker4jaan’.

Pada awal surah, ayat ini diceritakan kesempurnaan ciptaan alam ini, yang tidak ada cac4t-cel4nya.

Allah telah menc1ptakan alam ini daripada awal yang tiada apa-apa kepada yang ada dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurn4an. Allah berku4sa menc1ptakan dan memat1kan sesuatu menvrut keh3ndak-Nya.

Beberapa ayat yang seterusnya mengis4hkan az4b di ner4ka, di mana setiap kali sekvmpulan manusia di c4mpakkan ke dalam 4pi ner4ka, malaikat penj4ga bertanya, “Apakah belum pernah datang orang yang memberi per1ngatan kepada kamu? “Ya, tetapi kami mendust4kannya”. Begitulah jawapan mereka.

Cuba kita lihat dalam kehidupan seharian kita. Adakah kita sering men0lak aj4kan untuk membuat kebaikan? Jika ya, cuba periksa iman, mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam g0longan yang akan menyes4l di akhirat kelak.

Dan secara ringkasnya, ayat-ayat yang berikutnya berkisarkan kuas4 Allah yang mengetahui perkara yang disembuny1kan, berku4sa menciptakan burung yang terb4ng di angkasa, dan yang berkvasa memberi dan men4han rezeki kita. Allah amatlah murk4 terhadap mereka yang mendvstakannya, walhal telah jelas bukt1 kewujudan dan kekuas4aanNya.

Surah ini ditvtup dengan suatu pernyataan yang harvs kita renungi bersama, “Katakanlah (Muhammad), Terangkanlah kepadaku, jika svmber air kamu menjadi ker1ng, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?”

Kelebihan Surah Al Mulk

Surah ini menyelam4tkan pembacanya daripada az4b kvbur. Seseorang yang membacanya pada malam hari telah mel4kukan banyak ibadah dan telah mel4kukan satu amalan yang baik.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan t1dur melainkan setelah membaca surah As Sajadah dan surah Al Mulk.”

Di antara kelebihan Surah Al-Mulk ini ialah:

  1. Surah ini akan menjadi penyel4mat.
  2. Peneg4h pembacanya dari seks4 kvbur.
  3. Berada di bawah n4ungan s4yap malaikat (mend4pat rahmat Allah).
  4. Di hari k1amat rupanya akan dicer4hkan seperti wajah Nabi Yusuf (cantik).
  5. Dinamakan Surah g4gah perk4sa, pintar lagi cerdik.

Fadhilat Surah Al-Mulk Dari Hadis

Terdapat banyak hadis tentang fadhilat yang terkandung dalam Surah Al Mulk, iaitu:

1. Mendapat Syafaat

Daripada Abu Hurairah r.a dari Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di dalam al_Quran ada 30 ayat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga diberi ke4mpunan untuknya iaitu surah al-Mulk.”

Abu Hurairah meriwayatkan hadis, katanya, “Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu, ada satu surah yang mengandungi 30 ayat, ia mensyafaat bagi lelaki yang membacanya. Maka selagi mana lelaki itu membacanya, selagi itu pula ia mem1nta ampvn untuknya. Surah itu ialah surah Al Mulk.”

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sebahagian surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran ada satu surah yang mengandungi 30 ayat. Surah itu surah Al Mulk. Ia memberi syafaat kepada orang yang membacanya dengan mengeluarkannya dari Ner4ka dan memasvkkannya ke dalam Syurga.”

Ulama berkata, “Sesungguhnya surah Al Mulk itu mel3paskan peng4mal-peng4malnya dari ken4 az4b. Ia akan bers0al jawab pada hari k1amat di hadapan Tuhan kerana menvntut kel3pasan mereka yang mengam4lkannya dari az4b 4pi Ner4ka.”

2. Menyel4matkan daripada seks4 kvbur

Di dalam kvbur orang yang telah mat1 para malaikat az4b datang pada sisi kakinya untuk memberi hukuman. Kakinya berkata; “kamu tidak dapat hampir dari sisi kakiku kerana orang ini pernah berdiri dalam solat dan membaca Surah Al-Mulk”. Kemudian mereka datang dari sisi dada (hati) dan perut, dan mereka juga terhalang. Kemudian mereka datang dari sisi kepala.

Pende kata, setiap sendi berkata, “kamu tidak dapat datang dari arah ini kerana orang ini selalu membaca Surah Al-Mulk”. Maka, Surah ini menyelamatkannya daripada az4b ku bur.

Rasulullah SAW bersabda, “Surah Al Mulk itu memelihara dan menghindarkan pembacanya dari az4b ku bur.”

Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesiapa membaca surah Al Mulk setiap malam, diselamatkannya dari az4b ku bur.”

Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa membaca surah Al Mulk pada mana-mana malam, nescaya datang ke dalam ku burnya surah itu sebagai penganti untuk bersoal jawab dengan Munkar Nakir”.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada satu surah yang terkandung 30 ayat. Surah itu ialah surah Al Mulk. Ia akan datang kepada pembacanya untuk membantu bersoal jawab dalam ku bur sehinggalah mereka selamat masuk ke dalam Syurga.”

Saiyidina ‘Abdullah bin Abbas berkata, “Sesiapa membaca surah Al Mulk sehingga menjadi amalan wiridnya, nescaya ia mendapat bantuan dan pertolongan dari Allah SWT di dalam ku burnya. Bila az4b hendak datang ke kepala, terdengar satu servan, “Tidak boleh engkau datang ke pihak kepala ini kerana ada surah Al Mulk.”

Daripada Ibnu Abbas r.a berkata, seorang sahabat Rasulullah SAW telah mendirikan khemah di atas ku bur dan beliau tidak tahu ianya ku bur. Maka di dalamnya terdengar suara bacaan surah al-Mulk sehingga khatam maka beliau menemui baginda SAW dan berkata, “Wahai Rasulullah SAW, saya dirikan satu khemah di atas satu ku bur dan saya tidak tahu bahawa ianya ku burdan saya terdengar seorang manusia sedang membaca surah al-Mulk sehingga khatam.” Nabi SAW bersabda, “Itulah yang menahan dan menyelamatkan dia daripada s1ksa ku bur.” (HR At-Tarmizi)

3. Hati Beriman

Rasulullah SAW bersabda, “Hatiku ingin supaya Surah Al-Mulk berada di dalam hati setiap orang yang beriman.” (iaitu setiap muslim hendaklah mempelajarinya dan membacanya dengan istiqamah).

Rasulullah SAW bersabda, “Aku sungguh gembira, sekiranya orang mukmin sentiasa membaca surah Al Mulk sehingga seolah-olah surah itu tertulis di dalam hatinya.”

4. Mendapat Keistimewaan

Saiyidina ‘Ali berkata, “Sesiapa mengamalkan surah Al Mulk, nescaya dibawa ia pada hari kiamat di atas sayap malaikat serta wajahnya yang cantik seperti nabi Yusuf.”

Ulama berkata, “Sesungguhnya surah Yasin dan surah Al Mulk terkandung di dalamnya beberapa rahsia dan kelebihan. Sesiapa mengamalkannya, nescaya ia mendapat rahsia-rahsia dan kelebihan-kelebihan itu serta dikasihi oleh semua manusia dan juga menjadi hebat pada pandangan makhluk.”

Khasiat Lain Ayat Surah Al-Mulk

Ayat dari Surah Al Mulk juga mempunyai khasiat dan keistimewaan yang lain antaranya:

1. Khasiat Ayat 14 Surah Al-Mulk;

“Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui (segala-galanya)? Sedang Ia Maha Halus urusan PentadbiranNya, lagi Maha Mendalam Pengetahuan-Nya!”

1. Dipandang hebat dan berwibawa.

2. Boleh mengetahui apakah kelebihan diri sendiri.

3..Dapat merasai apabila ajal telah hampir tiba.

4. Jika diamalkan menjadi wirid, zikir harian boleh meluaskan rezeki dan menghil4ngkan f4kir.

5. Dibaca 2,012 kali untuk menolak bala yang besar.

6. Jauh dari s3ksa ku bur jika dibaca ayat 14 dan 15 surah Al Mulk.

7. Jika berhajat hendak melihat orang yang melakukan j4hat, pencur1, sih1r, memf1tnah, orang yang sudah men1nggal dalam ku bur dan perkara yang penting dalam peper1ksaan lakukan:

  • Solat hajat.
  • Baca ayat di atas 9 kali dan diniatkan.
  • T1dur dalam keadaan berwudhu dan berdoa (apa niat kita) dan t1dur mengir1ng dengan lembung kanan.

2. Khasiat Ayat 23 Surah Al-Mulk

Katakanlah (wahai Muhammad), “Allah yang menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur”.

Jika diamalkan ayat ini, iaitu dibacakan pada gigi yang sakit. InsyaAllah, akan berkurangan dan sembuh sakit giginya.

Terdapat banyak keistimewaan daripada tiga puluh ayat Surah Al – Mulk tersebut. Ia akan terus mensyafaati bagi orang yang membacanya dengan istiqamah hingga ia diampunkan.

Wallahu a’lam

Semoga memberi manfaat.

Sumber : Sentiasa panas

Be the first to comment on "Fadhilat Dan Kelebihan Surah Al-mulk Selain Menjadi Penyel4mat Kita Dari Az4b Ku Bur."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*