Ganjaran Pahala Bersabar Dengan Anak Perempuan

Kehadiran anak dalam rumah tangga muslim merupakan n1kmat yang besar dari Allah Ta’ala, namun, sebahagian orang ada yang lebih mend4mbakan kehadiran anak lelaki berband1ng anak perempuan, kerana di4nggap lebih mul1a.

Mereka bangg4 dan bergembira tatakala dikurniakan anak lelaki. Sebaliknya, bagi sebahagian orang, kehadiran anak perempuan merupakan a1b dan dianggap bencan4.

Mereka sed1h dan kecew4 jika dikurn1ai anak perempuan. Padahal kehadiran anak perempuan juga termasuk n1kmat dari Allah.

Bahkan, Islam secara khusus menjel4skan tent4ang keutamaan anak perempuan dan ganj4ran bagi orang tua yang memelih4ara dan mendidik anak-anak perempuan mereka.

Namun begitu, ada yang berpendapat bahawa anak perempuan akan memberi lebih keberk4tan buat ibu bapanya, meskipun masyarakat jahil1ah dahulu sangat membenc1 anak perempuan.

PERTAMA

Hadits dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata, “Ada seorang wanita yang datang menemuiku dengan membawa dua anak perempuannya. Dia mem1nta-m1nta kepadaku, namun aku tidak mempunyai apapun kecual1 sebiji buah kurma. Lalu aku berikan sebuah kurma tersebut untuknya. Wanita itu menerima kurma tersebut dan membaginya menjadi dua untuk diberikan kepada kedua anaknya, sementara dia sendiri tidak ikut memakannya.

“Kemudian wanita itu bangk1t dan keluar bersama anaknya. Setelah itu Rasulullah datang dan aku ceritakan perist1wa tadi kepada beliau, maka Nabi shallallhu ‘alaii wa sallam bersabda, “Barangs1apa yang diuj1 dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi pengh4lang dari seks4 ap1 ner4ka.” (H.R Muslim 2629)

KEDUA

Diriwayatkan juga dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, beliau berkata,

“Seorang wanita m1skin datang kepadaku dengan membawa dua anak perempuannya, lalu aku memberinya tiga biji kurma.

“Kemudian dia memberi untuk anaknya masing-masing sebiji buah kurma, dan satu kurma hendak dia masukkan ke mulvtnya untuk dimakan sendiri.

“Namun, kedua anaknya mem1nta kurma tersebut. Maka si ibu pun membagi dua kurma yang hendak dia makan untuk diberikan kepada kedua-dua anaknya. Perist1wa itu membuatku takjvb sehingga aku ceritakan perbu4tan wanita tadi kepada Rasulullah. Maka baginda bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan baginya syurga dan membeb4skannya dari ner4ka.” (H.R Muslim 2630)

KETIGA

Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Bar4ngs 1apa yang memel1hara dua anak perempuan hingga dewasa maka ia akan datang pada hari k1amat bersamaku.” (Anas bin Malik berkata: Nabi menggabungkan jar1-jar1 jemari beliau). (HR Muslim 2631)

Ulasan Hadis

Hadis-hadis di atas mengandungi beberapa faedah:

1. Hadis-hadis di atas menunjukkan keutamaan anak-anak perempuan dalam agama Islam. Imam An Nawawi rahimahullah mengatakan, “Hadis-hadis di atas menunjukkan keutamaan berbuat baik kepada anak-anak perempuan, memberi n4fkah kepada mereka, serta bersabar dalam mengvrus seluruh h1dup mereka.”

2. Anak perempuan merupakan uj1an bagi orang tua. Sebahagian orang tidak suka dengan kehadiran anak perempuan dan sangat bergembira ketika mem1liki anak lelaki. Oleh kerana itu kehadiran anak-anak perempuan dianggap sebagai uj1an. Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Anak perempuan disebut sebagai ibtilaa’ (uj1an) kerana umumnya manusia tidak menyuka1 mereka.”

Hal ini juga firman Allah Ta’ala: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah p4damlah) mukanya, dan dia sangat m4rah. Ia menyembun1ikan dirinya dari orang banyak, disebabkan bvruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memel1haranya dengan men4nggung keh1naan ataukah akan mengvburkannya ke dalam tanah (h1dup-h1dup)? Ketahuilah, alangkah burvknya apa yang mereka tetapkan itu.” (An Nahl:58)

3. Yang dimaksud memel1hara anak perempuan adalah menunaikan h4k-h4k mereka seperti makan, pakaian, pendidikan, dan lain-lain.

Imam An Nawawi rahimahullah menjelaskan, “Menunaikan h4k-h4k dengan men4fkahi dan mendidik mereka serta memenuhi keperluan-keperluan yang lainnya.”

4. Terdapat ganjaran yang besar bagi orang tua yang memel1hara anak perempuan mereka, berupa n1kmat syurga, terh4lang dari seks4 ap1 ner4ka, dan kedekatan bersama Rasulullah di akhirat.

Rasulullah SAW bersabda lagi yang bermaksud: “Sesiapa yang mem1liki seorang, dua atau tiga anak perempuan, lalu dia bersabar dengan keren4h, kesus4han dan kesenangan mereka, nescaya Allah SWT akan memasukkannya ke dalam syurga dengan kelebihan rahmat-NYA untuk mereka.” (Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Hakim)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Tidak ada bagi sesiapa tiga orang anak perempuan ataupun tiga orang saudara perempuan, lalu dia berbuat baik kepada mereka, melainkan Allah Taala akan memasukkan mereka ke syurga.” (Hadis Riwayat Al-Bukhari)

Daripada Aisyah r.a., dari Rasulullah SAW baginda telah bersabda yang maksudnya: “Sesiapa yang diberati men4nggung sesuatu urus4n menjaga dan memel1hara anak-anak perempuan, lalu ia menjaga dan memel1haranya dengan baik, nescaya mereka menjadi pel1ndung baginya daripada ap1 ner4ka.” (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi)

Pernahkah Dengar?

“Menj4ga lembu sek4ndang lebih mudah daripada menj4ga seorang anak perempuan?”

Pernahkah anda mendengar, kata orang tua, menjag4 lembu sekandang adalah lebih mudah daripada menjaga seorang anak perempuan?

Kemungkinan ini ada benarnya apakala kita melihat ramai ibu bapa yang menjaga anak-anak mereka dengan hanya memberi tempat tinggal, makan dan minum semata-mata seperti menjaga dan memel1hara binatang ternakan yang hanya bertujuan menggemukkan sahaja, sedangkan pendidikan agama tidak diberi penek4nan yang sepatutnya.

Contohnya, dalam perkara aur4t dan pergaul4n hingga akhirnya ramai perempuan atau wanita yang menjadi bahan fitn4h dan terded4h dengan berbagai keburvkan yang mencem4rkan nama baik keluarga dan agama.

Alangkah bervntungnya ibu bapa yang mempunyai anak perempuan, lalu mereka mendidik dengan penuh kes4baran dan kas1h sayang. Mendidik anak perempuan sememangnya menc4bar, tetapi cab4ran yang besar itu jika dil4kukan dengan kesungguhan serta tabah menghadapi keren4h mereka, Allah SWT dan Rasul-Nya telah menjanjikan bal4san yang amat besar.

Semoga memberi manfaat.

Sumber: Sentiasap4nas

Be the first to comment on "Ganjaran Pahala Bersabar Dengan Anak Perempuan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*