Kisah Nabi Khidir Untuk Renungan Umat Akhir Zaman.

Suatu hari, seorang dari Bani Isra1l menemui Musa dan kemudian bertanya, “Wahai Nabiyullah, adakah di dunia ini orang yang lebih berilmu darimu?” Tersent4k, Nabi Musa a.s. pun menjawab, “Tidak”.

Tentu saja, siapa yang mampu menand1ngi ilmu Nabi Musa, utus4n Allah kala itu. Sumber tvntunan agama dan sumber penget4huan wahyu Allah ada di gengg4man Musa. Ia mem1liki T4urat dan pelbagai mukjizat dari-Nya.

Namun, rupanya Allah mem1liki h4mba lain selain Musa yang lebih berilmu. Allah pun menegvr dengan mewahyukan pada Musa bahawa tak seorang pun di muka bumi yang mampu menguas4i semua ilmu.

Selain Nabi Musa, di bumi ini terdapat seseorang yang mem1liki ilmu luar biasa. Ilmu yang tidak dimil1ki Nabi Musa sekalipun.

Mengetahui hal tersebut, Nabi Musa pun ingin berguru kepada orang tersebut. Ia bersem4ngat ingin menvntut ilmu dan menambah pengetahuannya.

Walau bagaimanapun, Nabi Musa yang mempunyai ilmu syariat sekalipun b1ngung dengan tiga t1ndakan Nabi Khidir yang nampak seperti bers4lahan dengan syariat tetapi mempunyai hikmah mend4lam yang tidak difahami oleh Nabi Musa.

Tiga t1indakan Nabi Khidir tersebut adalah seperti berikut:

1. T1ndakan pertama Nabi Khidir ialah mer0sakkan perahu yang mereka tumpangi

Hikmah yang terkandung di dalam t1ndakan ini ialah perahu tersebut dim1liki oleh orang m1skin dan di hujung sungai tersebut terdapat seorang raja yang akan mer4mpas perahu yang elok dan perahu yang telah r0sak tersebut tidak akan dir4mpas oleh raja tersebut.

T1ndakan Nabi Khidir ini sebenarnya mempunyai pesanan yang ters1rat untuk umat akhir zaman.

Di akhir zaman ini, ramai orang yang sudah k4ya seperti seorang raja, tapi masih lagi ingin bertambah k4ya dengan mengambil hart4 orang lain.

Walau bagaimanapun, cara mereka mengambil hart4 orang lain tersebut bukanlah dengan secara k4sar seperti mer4mpas bahkan dengan secara h4lus seperti r1ba.

Sistem r1ba adalah sistem yang dih4ramkan oleh Allah SWT tetapi umat akhir zaman sudah menjadi biasa dengan sistem tersebut lalu menerima s1stem r1ba sebagai keperluan hidup.

Tahukah anda hut4ng rumah yang berharga RM500,000 setelah dib4yar kembali melalui sistem r1ba hut4ng selama 40 tahun, anda akan memb4yar sebanyak RM1,500,000?

Dan bunga sebanyak satu juta itu dib4yar oleh orang m1skin yang tidak mampu membeli rumah secara tuna1 kepada orang yang sudah k4ya iaitu pem1lik bank yang sudah k4ya-r4ya.

Oleh yang demikian, lebih baik kita umat akhir zaman ini bersederhana dalam memil1ki h4rta, umpama memil1ki perahu yang sudah b0cor.

Dan sekurang-kurangnya perahu kita yang b0cor itu tidak akan dir4mpas oleh raja yang zal1m.

2. T1ndakan kedua Nabi Khidir ialah membvnuh seorang budak yang tidak mempunyai apa-apa kes4lahan

Hikmah yang terk4ndung di dalam perbu4tan ini ialah budak tersebut apabila dewasa akan menjadi seorang yang j4hat dan akan menyus4hkan ibu bapanya.

Sedangkan ibu bapa budak tersebut akan mendapat seorang anak lain yang apabila dewasa akan menjadi seorang yang soleh dan menggembirakan ibu bapanya.

Pesanan yang tersirat Nabi Khidir untuk umat akhir zaman ialah tentang kesus4han ibu bapa di akhir zaman ini untuk mendidik anak agar menjadi seorang yang soleh.

Terdapat banyak cab4ran bagi ibu bapa untuk mendidik anaknya di akhir zaman kerana perkara yang bvruk dan negat1f sangat senang diperolehi di akhir zaman, melalui televisyen, internet dsb.

Kanak-kanak akhir zaman akan terded4h kepada bvdaya negat1f seperti c0uple, z1na, g4y, lesb1an, d4dah dan bermacam-macam lagi. Sekiranya anak yang dididik dengan nilai agama oleh ibu bapanya menjadi seorang yang j4hat, apakah yang boleh dilakukan oleh ibu bapanya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah tert4kluk kepada hvkum syariat dan tidak boleh membuvuh seorang j1wa tanpa h4k kecuali melalui hvkum Qisas dsb.

Oleh yang demikian, perkara yang boleh dilakvkan oleh ibu bapa tersebut adalah memutvskan hubungan dengan anak tersebut.

Walau bagaimanapun, t1ndakan nabi Khidir ini adalah per`ngatan kepada umat akhir zaman bahawa mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat berat dalam mendidik anak-anak mereka.

3. T1ndakan ketiga Nabi Khidir ialah memb4iki temb0k yang hampir rvntuh di sebuah kampung di mana penduduk kampung tersebut sangat kedekvt dan tidak memberikan mereka makanan mahupun tempat berli1dung

Hikmah disebalik t1ndakan Nabi Khidir ini ialah di bawah temb0k tersebut tertan4m h4rta anak yatim.

Sekiranya temb0k itu rvntuh, h4rta anak yatim tersebut akan dijumpai oleh penduduk kampung tersebut dan akan dir4mpas mereka.

Dengan membaiki temb0k tersebut, anak yatim tersebut akan menjumpai h4rta tersebut setelah mereka dewasa.

Pesanan tersirat Nabi Khidir untuk umat akhir zaman ialah tentang sedikit sekali orang yang amanah di akhir zaman ini.

Seumpama bapa anak tersebut yang terp4ksa men4nam h4rtanya di bawah temb0k kerana tiada seorangpun yang amanah di kampungnya yang boleh diamanahkan h4rta tersebut.

Kita sebagai umat akhir zaman lebih baik mengamanahkan h4rta yang kita ada kepada institusi yang kukuh seperti Tabung Haji, Amanah Raya dan sebagainya, yang diumpamakan sebagai temb0k yang ku kuh daripada kepada seorang individu kerana sangat sedikit individu yang amanah di akhir zaman ini.

Walau bagaimanapun, insitusi yang ku kuh seperti Tabung Haji pun sebenarnya hamp1r rvntuh selepas dipeg4ng oleh mereka yang tidak amanah.

Surah Al Kahfi pel1ndung dari D4jjal

Nabi Khidir yang mempunyai ilmu Laduni iaitu ilmu tentang masa hadapan yang diberikan secara langsung oleh Allah SWT.

Oleh yang demikian, kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa ini mempunyai pesan4n tersirat untuk umat akhir zaman.

Semoga kita sebagai umat akhir zaman mendapat manfaat dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini.

(Ceramah Sheikh Imran Hosein – Khidr and Akhirulzaman)

Wallahu a’lam.

Sumber: sentiasap4nas

Be the first to comment on "Kisah Nabi Khidir Untuk Renungan Umat Akhir Zaman."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*