Maksud Halal Dan Toyyiban Dalam Islam.

Tiada satu pun yang diceg4h atau dihar4mkan kecuali apa yang telah term4ktub dalam nas-nas dalam AlQuran dan hadis-hadis sah1h yang diperjelaskan oleh Nabi Muhammad SAW.

Ini adalah seperti Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 29 yang bermaksud, “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu.”

Makanan adalah untuk menyediakan khasiat, z4t atau nutrien yang secukupnya kepada tubvh manusia.

Budaya pemakanan zaman moden sekarang banyak menjvrus kepada pelbagai mas4lah kes1hatan. Islam amat meng4lakkan penjagaan kes1hatan dengan pelbagai nas dari sumber Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Setiap hari kita akan berdoa kepada Allah agar dikurniakan kes1hatan yang baik semasa solat atau diluar solat. Ini jelas membukt1kan penjagaan kes1hatan amat diutamakan dalam Islam.

F4ktor pemakanan yang betul dan s1hat adalah amat penting untuk mendapat kes1hatan yang terbaik.

Terdapat pelbagai fakt0r yang menyumbang kepada kes1hatan yang baik , tetapi faktor pemakanan yang s1hat adalah faktor yang utama sebagaimana satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, “P3rut itu tempat penyak1t dan berp4ntang itu adalah peny3mbuh yang utama.”

Maksud berp4ntang disini adalah pemilihan makanan yang tertentu iaitu makanan yang menyihatkan amat penting untuk menceg4h penyak1t. Dengan makanan kita akan mengvatkan tvbuh fizikal dengan penjanaan ten4ga dari makanan.

Makanan yang tidak s1hat juga menjadi punc4 kepada pelbagai jenis penyak1t. Manusia makan untuk kelangsungan hidup, bukan hidup untuk makan, tetapi kadangkala tidak kita sedari ramai manusia yang makan untuk ‘m4ti’.

Ini adalah kerana banyak makanan yang kita makan menyeb4bkan kita mendapat penyak1t seperti kenc1ng man1s, dar4h t1nggi, sak1t j4ntung, str0k, obes1ti, k4nser dan sebagainya.

Faktor pemakanan adalah berka1t langsung dengan setiap amalan kebaikan sepertimana yang telah dinyatakan dalam surah Al-Mukminun ayat 51 yang bermaksud, “Wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang soleh.”

Produk Halal Tidak Semestinya Baik Untuk Kes1hat4n

Islam amat menekan pemakanan HALAL dan ‘TOYYIBAN’ iaitu makanan yang halal lagi baik dan apakah maksud ‘toyyiban’ ini sebenarnya?

Dari asp3k sumber makanan hendaklah makanan itu kita beli atau kita perolehi dari svmber yang halal untuk mendapat keberk4tan dari Allah. Oleh kerana itu makanan dari svmber du1t yang h4ram, seperti hasil jud1 atau r4suah dan sebagainya adalah tidak baik dan tidak berkat.

Disamping faktor ini, maksud ‘toyyiban’ juga bermaksud baik dari sudut menjaga kes1hatan. Kerana makanan yang memudar4tkan kes1hatan akan menyeb4bkan tvbuh b4dan kita menjadi r0sak dalam jangka masa panjang.

Bad4n yang s4kit dan tidak s1hat akan mengg4nggu kita mel4ksanakan tanggungjawab kita sebagai muslim dari aspek ibadah dan pekerjaan seharian.

Makanan halal mungkin akan dilihat melalui persijilan halal oleh pihak berku4sa, tetapi tidak semua makanan yang halal itu ‘toyyib’ dari sudut kes1hatan.

Contohnya, makanan ringan (junk food) adalah halal kerana dibuat dari gandum dan bahan-bahan halal, tetapi dari aspek kes1hatan makanan ini tidak s1hat dan akan memud4ratkan kes1hatan kerana tidak mengandungi z4t-z4t cukup dan hanya mempunyai kalori semata-mata.

Gula pasir juga adalah makanan yang HALAL tetapi kaj1an menunjukkan gula pasir adalah memudar4tkan kes1hatan jika diambil berlebihan untuk jangka masa panjang. Oleh itu gula pasir tidak boleh kita kategorikan sebagai makanan ‘toyyiban’.

Oleh kerana itu makanan yang baik hendaklah kedua-dua aspek ini dipenuhi iaitu makanan halal dan ianya menyihatkan.

Mungkin kerana inilah apabila perkataan ‘halal’ disebut dalam AlQuran, akan disambung dengan perkataan ‘toyyiban’, dengan ini jelaslah keperluan kita umat Islam menitik beratkan faktor makanan yang menyihatkan ini dalam pemilihan makanan seharian kita.

Makanan proses yang k4ya dengan gula, tepung gandum, lemak ‘trans’, peng4wet, perwarna, perasa t1ruan dan garam berlebihan adalah contoh makanan yang tidak s1hat. Makanan proses amat sin0nim dengan kehidupan kita sekarang.

Restoran makanan segera tumbuh bagai cendawan, membawa satu budaya yang kurang s1hat dalam masyarakat kita hari ini. Makan tersedia dan makanan segera yang diproses seperti mee segera, makanan tin, makanan sejuk b3ku, pelbagai jenis biskut, kerepek dan sebagainya amat banyak di pasaran.

Semua jenis makanan ini jika terlalu kerap diambil akan membawa kepada pelbagai jenis peny4kit sebagaimana yang telah terbukt1 dari kaj1an sains yang telah banyak dilaporkan dalam jurnal-jurnal perub4tan. Oleh kerana itu men1nggalkan makanan seperti ini juga ditvntut oleh Islam demi kes1hatan yang baik.

Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik pemakanan yang halal lagi menyihatkan. Makanan Rasulullah adalah makanan segar seperti buah-buahan seperti kurma segar, tembikai, madu, labu, buah tin dan minyak zaitun.

Baginda juga makan roti yang dikis4r sendiri dari gandum dan barli yang k4ya dengan ser4t penuh (wholemeal).

Didalam Al-Quran banyak kali disebut ‘buah-buahan’ dalam banyak surah-surahnya. Makanan syurga juga adalah terdiri dari pelbagai jenis buah-buahan. Kenapa buah-buahan ini selalu di sebut dalam AlQuran? Sudah pasti ada banyak kelebihannya dari sudut kes1hatan.

Sekarang dengan ribuan kaj1an yang dilaporkan dalam jurnal-jurnal perubatan tentang khasiat buah-buahan menjaga kes1hatan yang baik, terbvktilah bahawa apa yang dinyatakan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun dahulu lagi.

Satu lagi aspek yang penting dalam soal pemakanan seharian adalah jumlah makanan yang kita makan setiap hari.

Rasulullah tidak mel4mpau dalam jumlah makanan yang dimakan sebagaimana sabdanya dalam satu hadis yang bermaksud:

“Kami adalah kaum yang makan apabila l4par dan berhenti sebelum kenyang.”

Islam amat menekankan konsep bersederhana dalam mengambil makanan dan amat mengej1 perbu4tan membaz1r dalam pemakanan. Melamp4u dan berleb1h-leb1han semasa makan akan menyebabkan mas4lah kes1hatan yang ser1us dan juga m4salah obes1ti.

Oleh itu, makan secara sederhana amat selari dari asp3k kes1hatan dan tvntutan Islam.

Sebagai muslim yang sejati, pemakanan yang halal dan toyyiban adalah panduan yang amat baik untuk kita amalkan setiap hari untuk mendapat keberkatan rezeki dari Allah dan mendapat kes1hatan yang terbaik. Insyaallah.

kredit: Dr Norman Mohd Norawi

Sumber: sentiasa pnas

Be the first to comment on "Maksud Halal Dan Toyyiban Dalam Islam."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*