Ini Sebenarnya Kelebihan Surah Yasin Kita Perlu Tahu.

Membaca surah Yasin adalah satu ib4dah dan mendapat pahala bagi sesiapa yang membacanya kerana ia merupakan satu surah daripada surah-surah di dalam al-Quran.

Ini kerana Nabi SAW juga telah bersabda bahawa sesiapa yang membaca al-Quran akan mendapat pahala yang besar.

Daripada Abdullah bin Mas’ud RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

مَن قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لَا أَقُوْلُ آلم حَرْفٌ ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ

Maksudnya:

“Barangsiapa yang membaca satu huruf di dalam al-Quran maka baginya satu kebaikan dan setiap kebaikan itu digandakan menjadi sepuluh kebaikan yang sem1sal dengannya. Aku tidak mengatakan “الم” satu huruf akan tetapi Alif satu huruf, Laam satu huruf dan Miim satu huruf.”

[Riwayat al-Tirmizi, no. hadith 2835]

Tapi peras4nkah kita di med1a sos1al terlalv ramai yang menyeb4rkan pelb4gai maklum4t tentang kelebihan bacaan ayat-ayat dan surah-surah tertentu sed4ngkan ada daripadanya bukanlah berdasarkan hadis sah1h.

Berikut adalah maklum4t yang dapat kami kumpvlkan menerusi 2 art1kel iaitu Irsyad al-Hadith Siri ke-58 : Kelebihan membaca dan surah (يس) dan Majl1s Ulama ISMA (MUIS).

Jadi, apa sebenarnya kelebihan surah Yaasiin serta hadis p4lsu / dha1f yang sentiasa dika1tkan dengan amal4n membaca surah Yaasiin.

ANTARA KELEBIHAN SURAH YAASIIN

Surah Yasin adalah antara surah Makkiyyah (yang diturvnkan di Mekah), mengandvngi sebanyak 83 ayat.

Berikut adalah sebahagian hadis berkaitan Surah Yasin yang sering disampaikan (n4mun ia merupakan hadis dhaif):

  1. “Sesungguhnya bagi setiap sesuatu itu ada hat1, hat1 bagi Al-Quran adalah Surah Yasin, barang s1apa yang membacanya seolah-olah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali.”
  2. “Sesiapa yang membaca Surah Yasin pada waktu malam, dia akan bangun pagi dalam keadaan di4mpunkan d0sa.”
  3. “Sesiapa yang selalu membaca Surah Yasin pada setiap malam lalu dia men1nggal dunia, maka dia dik1ra mat1 sy4hid.”
  4. “Sesiapa yang memasvki ru4ng perkvburan lalu membaca Surah Yasin, dir1ngankan (az4b) bagi mereka (yang berada di dalam kvbur), dan baginya (pembaca) pahala kebaikan sebanyak mana orang (m4yat) yang berada di perkvburan itu.”

Menurut Ustaz Mohd Firdaus Salleh Hudin, Ahli Majlis Ulama ISMA (MUIS), dalam syar1at Islam kita diben4rkan merujuk hadis dhaif dengan sy4rat ianya dirvjuk sebagai h4l berka1tan fadhilat akan sesuatu amal4n dan bukan dijadikan sebagai huj4h dalam h4l hvkum h4kam.

Secara umumnya, surah ini memb1ncangkan ayat Makkiyyah seperti so4l ketuh4nan, b4lasan ke atas orang yang mendvstakan agama dan soal har1 K1amat.

kelebihan surah yasin

JADI, APA HvKUM MEMBACA YASIN PADA SETIAP MALAM JUMAAT?

Menurut Ustaz Firdaus lagi, tidak ada dal1l yang menyebut waktu-waktu tertentu untuk membaca Surah Yasin seperti malam Jumaat, ketika kemat1an mahupun ketika mus1m mengha4pi peper1ksaan.

Begitu juga tidak ada dal1l yang melar4ng ia dibaca pada waktu-waktu tersebut.

Namun demikian, masyarakat kita juga perlu did1dik supaya memahami bahawa amal4n ini bukanlah suatu am4lan ibadah yang wajib dil4kukan bermaksud apabila minggu atau waktu khusvs tersebut tidak dil4kukan maka boleh membawa kepada d0sa.

Jika kes4lah fah4man ini yang berl4ku dalam masyarakat kita maka ianya perlu kembali diperbetvlkan supaya tidak berl4ku s4lah faham dalam men0kok tambah perkara yang sedia ada dalam syar1at.

KES1MPULAN

Am4lan membaca Surah Yasin ini hendaklah dilihat sebagai suatu am4lan sun4t yang apabila dil4kukan akan mendapat pahala namun jika dit1nggalkan tidak membawa kepada d0sa.

Selepas kita memahami dan menyedari kedudukan al-Quran, k4ndungan surah Yasin, tvntutan, g4lakan dan keleb1hannya, kita perlvlah membina penghayatan yang m4ntap dalam diri kita.

 

Sumber: siraplimau

Be the first to comment on "Ini Sebenarnya Kelebihan Surah Yasin Kita Perlu Tahu."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*