Subahanallah.. Inilah Bukt1 Keajaiban Air Zam-zam Oleh Saintis Jepun.

KAJ1AN seorang sa1ntis Jepun mendapati bahawa air zam-zam mempunyai keaja1ban dan k4ndungan airnya berbez4 dengan yang lain.

Dr Masaru Emoto dari Universiti Yokohama, Jepun menjalankan kaj1an ke atas perubahan bentuk molekul air yang dided4hkan kepada peng4ruh-peng4ruh pos1tif dan neg4tif.

Beliau mendapati apabila air dided4hkan kepada kata-kata, tulisan dan pesanan yang berbentuk pos1tif, air-air tersebut membentuk molekul yang berbentuk kristal indah.

Sebagai contoh, dalam sal4h satu eksper1men beliau, air dided4hkan dengan bacaan doa agama Islam dan molekul air yang terhas1l membentuk kristal indah berbentuk segi enam dengan lima ca bang daun yang berkilauan indah.

 

Beliau turut mendapati molekul air yang terhas1l menerusi eksper1men ke atas air zam-zam adalah berca bang-ca bang dan berkilauan.

Emoto mend3dahkan has1l penemuannya itu dalam pers1dangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada Mac 2005 di New York.Dalam eksperimen tersebut turut mended4hkan peng4ruh unsvr-unsvr negat1f terhadap air. Menurut Emoto, apabila air dided4hkan kepada perkataan sya1tan dan muzik heavy met4l, kristal molekul air yang terhas1l tidak mempunyai bentuk dan kelihatan h4ncur serta burvk.” Ternyata, air boleh ‘mendengar, membaca dan memahami’ kata dan doa,” katanya.

Pada Pers1dangan Air Sedunia di s4lah sebuah universiti di negara ini beberapa tahun lalu turut membvktikan segala f4kta mengenai air. Sewaktu pers1dangan itu, air dari merata dunia diambil dan diper1ksa akan ‘kehebatannya’. Kamera berfreku3nsi tinggi berjarak j4uh digunakan untuk melihat akan gambaran yang terjadi kepada air yang sedang divji itu.

Maka air dari Sungai Ganges dan juga termasuk air zam-zam diuj1 dan dikenal pasti.

Un1knya, air zam-zam membentuk molekul yang begitu ku kuh, strukturnya tidak berubah disebabkan apa jua tek4nan.

Malah, kehebatan air zam-zam didapati mampu merakam dengan tepat gel0mbang warna alam yang sering bertukar pada waktu tertentu.

Dalam penyelid1kan ilmiah yang dil4kukan di makmal Eropah, terbvkti bahawa air zam-zam memang lain daripada yang lain.

K4ndungan airnya berbez4 dengan telaga-telaga yang ada di sekitar Mekah.Ia mengandungi kadar kalsium dan garam magnesiumnya lebih tinggi dibanding telaga lain, berkhasiat untuk mengh1langkan rasa h4us dan peny3mbuhan.Air zam-zam juga mengandungi z4t fluorida yang berkhasiat memvsnahkan kum4n-kum4n yang terdapat dalam k4ndungan airnya.

Lebih menakjubkan, tidak ada sedikitpun lumut di telaga zam-zam dan ia sentiasa b3bas dari pencem4ran kum4n.Justeru, dalam perubatan Islam, penggunaan air pen4war dalam raw4tan adalah satu aspek penting untuk diamalkan pesak1t. Air pen4war biasanya dibacakan Surah al-Fatihah atau ayat suc1 al-Quran yang berkaitan dengan penyak1t dial4mi pesak1t.

Selepas pesak1t membaca ayat al-Quran, mereka dikehendaki membaca doa mem0hon kepada Allah untuk peny3mbuhan dan doa ini turut dibacakan ke air penaw4r.Teori Emoto mengenai perubahan kristal molekul air jelas menerangkan kemuj4raban air pen4war yang dided4hkan kepada bacaan ayat suci al-Quran.

Pembacaan ayat suci al-Quran ke atas air penaw4r menyebabkan kristal molekul air pen4war berubah kepada bentuk kristal indah dan memberi kes4n pos1tif kepada peminumnya.

 

Sumber: RencahRasa

Be the first to comment on "Subahanallah.. Inilah Bukt1 Keajaiban Air Zam-zam Oleh Saintis Jepun."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*