Aw4s, Nama – Nama Anak Yang Dil4rang Dalam Islam.

Memang ramai yang suka mengg4bungkan nama suami dan isteri tetapi adakah ia menghas1lkan makna yang baik? Ketahuilah nama juga merupakan gambar4n bagi sifat, gaya hidup dan pemikiran kedua ibu bapa seseorang.

Nama seperti Rozana, Suzana atau yang menggunakan nama ‘zana’, bunyinya sedap sekali tapi maknanya ‘berz1na’ atau pun nama ‘wat1’ yang bererti ‘bersetubvh’. Jadi el4kkanlah menggunakan nama-nama tersebut.

Di dalam per4watan Islam juga terdapat beberapa nama yang sebaiknya diel4kkan untuk diberikan kepada putera-puteri anda kerana maknanya yang tidak el0k, bvruk dan boleh mend4tangkan mas4lah di kemudian hari. Hindar1lah agar tidak bert3mbung dengan nama-nama j1n. Contohnya :

 • 1. Balqis – ketua j1n
 • 2. Q1stina/Kistina – penghulu j1n
 • 3. Najwa – bis1kan
 • 4. Zaqwan/Zaquan – anak j1n
 • 5. Haikal/Haiqal – tengk0rak
 • 6. Badrisha/Badlisha/Herisha

Anak-anak ini bermungkinan akan men1mbulkan banyak masal4h, seperti sering sak1t, berpenyak1t ‘ber4t’ dan kr0nik, deg1l, ker4p menang1s, member0ntak, h1peraktif dan sebagainya.

[Nama-Nama Yang Dilar4ng Dalam Islam : Ustaz Sharhan Shafie Pak4r Perubat4n Islam]

Berikut adalah sebahagian daripada nama-nama lain dalam Islam yang h4rus diel4kkan dan dih1ndari bagi menamakan bayi anda :

A

 • Abiqah H4mba yang lar1 dari tuannya
 • Abkam Tidak cel1k, but4
 • Afinah Yang b0doh
 • Amah Hamb4 survhan perempuan
 • Asiah Wanita yang derhak4
 • Asyar Paling jah4t
 • Asyirah Yang tidak bersyukur atas n1kmat
 • Aznie Aku berz1na

B

 • Baghiah Yang zal1m, j4hat
 • Bahimah Binat4ng
 • Bakiah Yang menang1s, mer3ngek
 • Balidah Yang b0doh, beb4l
 • Baqarah Lembu Betin4
 • Batilah Yang bat1l, tidak benar

D

 • Dabbah Bin4tang
 • Dahisyah G0ncang, stre$s
 • Dahriyah Yang mempercaya1 alam wujud dengan sendirinya
 • Dami’ah Yang mengalir air mat4nya
 • Daniyah Yang lem4h dan h1na
 • Darakah Kedudukan yang rend4h

F

 • Faji’ah Kecel4kaan
 • Fajirah Yang j4hat, yang berd0sa
 • Fasidah Yang r0sak, yang b1nasa
 • Fasiqah Yang jah4t, si fas1k
 • Fasyilah Gagal, k4lah

G

 • Ghafilah Yang l4lai, yang lek4
 • Ghaibah H1lang
 • Ghailah Kecel4kaan, b3ncana
 • Ghamitah Yang tidak mensyukuri n1kmat
 • Ghasibah Per4mpas, per0mpak
 • Ghawiah Yang ses4t, yang mengikut h4wa n4fsu

H

 • Haqidah Yang dengk1
 • Hasidah Yang has4d
 • Hazinah Yang sed1h
 • Huzn Kesed1han

J

 • Jafiah Yang tidak suka berkawan
 • Jariah H4mba suruh4n perempuan

K

 • Kaf1rah Yang kaf1R, yang 1Ngkar
 • Kaibah Yang sed1h
 • Kamidah Yang h1ba, yang sangat berduk4
 • Kazibah Pendust4, pemb0hong
 • Khabithah Yang jah4t, yang kej1
 • Khali’ah Yang tidak seg4n s1lu, mengikut h4wa n4fsu
 • Khamrah Ar4k
 • Khasirah Yang rug1
 • Khati’ah Yang bersal4h, yang berd0sa

L

 • Laghiah S1a-s1a, tidak berfaedah
 • Lahab Bar4 ap1
 • Lahifah Yang sed1h, menyes4l dan dizal1mi
 • La’imah Yang tercela
 • Lainah Yang terkutVk

M

 • Majinah Yang bergur4u senda tanpa per4saan m4lu
 • Majusiah Agama meny3mbah ap1 atau matahari
 • Maridah Yang menderh4ka
 • Munafikah Yang munaf1k
 • Mus1bah Celak4, benc4na, kemal4ngan

N

 • Najisah Yang naj1s dan kot0r
 • Nariah Ap1
 • Nasyizah Yang menderh4ka dan mel4wan suami

Q

 • Qabihah Yang burvk, h0doh
 • Qasitah Yang mel4mpaui bat4san dan menyel3weng dari keben4ran
 • Qatilah Pembvnuh
 • Qazurah Kejah4tan, perz1naan

R

 • Rajimah Yang direj4m, yang dil4knat
 • Razani Kepala zak4r lelaki
 • Razi’ah Kecel4kaan, mus1bah
 • Razilah Yang kej1 dan h1na

S

 • Safih Insan Manusia b0doh
 • Safilah Yang rend4h dan h1na
 • Sahiah Yang pelvpa
 • Sharrul / Sharru J4hat
 • Sakirah Pem4buk
 • Sak1tah Yang j4tuh, yang h1na, yang j4hat
 • Syafihah Yang b0doh
 • Syani’ah Yang bvruk
 • Syaqiyah Yang mender1ta
 • Syaridah Yang divsir
 • Syariqah Pencur1
 • Syarisah Yang burvk akhl4k
 • Syarrul Bariyyah Sej4hat-j4hat manus1a
 • Syatimah Maki h4mun

T

 • Tafihah K4rut
 • Talifah Yang r0sak, yang b1nasa
 • Talihah Yang tidak baik
 • Tarbiyah Yang papa ked4na
 • Tarikah Anak dar4 tua

W

 • Wahiah Yang lem4h, yang j4tuh, yang bvruk
 • Wahimah Yang lem4h
 • Wahinah Pen4kut
 • Wailah Bencan4, kebvrukan
 • Wajilah Pen4kut
 • Waqi’ah Pertempur4n dalam peper4ngan, ump4tan
 • Waqihah Yang kurang s0pan dan m4lu
 • Wasikhah Yang k0tor
 • Wasyiah Yang mengvmpat, yang meng4du d0mbakan orang
 • Wati/Waty Nama H1ndu/tiada makna
 • Wathy / Wathi Bersetvbuh

Y

 • Yabisah Yang ker1ng, yang sedikit kebaikannya
 • Yaisah Yang berputvs asa

Z

 • Zalijah Kebinas4an
 • Zalilah Yang h1na
 • Zalimah Yang zal1m
 • Zaniyah Penzin4, pel4cur
 • Zufafah Racvn pembvnuh

 

Sumber : MuminSolution

Be the first to comment on "Aw4s, Nama – Nama Anak Yang Dil4rang Dalam Islam."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*