Hukum C4but Rumput Atas Tanah Perkubvran.

Mungkin ramai tidak tahu atau tak seng4ja. Niat kita mungkin hanya mahu members1hkan kvbur sahaja kerana jar4ng menzi4rahi ahl1 keluarga yang terlebih dahulu dij3mput Illahi.

Tapi rupanya perbu4tan menc4but rumput di atas kvbur mempunyai hvkum berbez4. Baca penjel4san diberi oleh Ustaz Azhar Idrus berka1tan hvkum c4but rumput yang tumbuh atas kvbur ini.

”Hendaklah diketahui bahawa maksud rumput di atas kvbur adalah segala yang tumbuh di atas kvbur.

Ia tidak termasuk kawasan lain seperti jalan di sekeliling kvbur atau tanah l4pang yang ada di dalam semp4dan tanah perkvburan. Hvkum menc4but rumput dan pokok yang tumbuh di atas kvbur ini berl4ku khilaf dalam kalangan ulamak mazhab padanya.

Mazhab Syafie

H4ram Ca but Tumbuhan Di Atas Kvbur. Tersebut pada kitab Fathul Mu’in :

ويحرم أخذ شيء منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه صلى الله عليه وسلم

Erti : “Dan h4ram mengambil (ca but) suatu dari keduanya (yaitu pelep4h kurma atau pokok yang dit4nam diatas kvbur) selama ia belum ker1ng (mat1) kerana mengambil (umpama pelep4h kurma yang dit4nam d atas kvbur) itu mengh1langkan h4k m4yat yang datang kisahnya dari hadith Nabi SAW.”

Yang dimaksudkan h4ram di sini ialah jika yang menca but rumput yang ada di atas kvbur itu ialah bukan pem1liknya (waris atau penj4ganya). Ada pun pemil1knya maka tidak h4ram menca butnya.

HARUS MENCA BUT TUMBUHAN ATAS KvBUR

Tersebut pada kitab Hasyiah Al-Qalyubi :

وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ مَالِكِهِ أَخْذُهُ مَا دَامَ رَطْبًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَيِّتِ بِهِ، وَإِذَا جَفَّ جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ أَخْذُهُ

Erti : “Dan tidak harus menca but tumbuhan di atas kvbur oleh selain pemil1knya selama tumbuhan itu masih hidup kerana bergantung h4k m4yat dengannya. Dan apabila tumbuhan itu telah mat1 nesc4ya harus bagi sesiapa sahaja menca butnya.”

Maka difahami dari perkataan Syeikh Qalyubi ini bahawa kalau pemil1k kvbur yang menca butnya maka tidaklah h4ram.

Dan tersebut pada kitab An-Nihayah bagi Syeikh Ramli :

ويمتنع على غير مالكه أخذه من على القبر قبل يبسه

Erti : “Dan tertegah atas selain pem1liknya menca but tumbuhan di atas kvbur sebelum tumbuhan itu mat1.”

Dan tersebut pada kitab Hasyiah Syarwani ala At-Tuhfah :

وَ (قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَخْذُ ذَلِكَ) أَيْ عَلَى غَيْرِ مَالِكِهِ

Erti : “Dan maksud perkataan Syeikh Ibnu Hajar h4ram menca but tumbuhan atas kvbur itu ialah atas yang bukan pemil1knya.”

Dan tersebut pada kitab Al-Iqna’ bagi Syeikh Khatib As-Syarbini :

وَلَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ أَخْذُهُ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ قَبْلَ يُبْسِه

Erti : “Dan tidak harus bagi selain pemil1k ku bur menca but tumbuhan atas ku bur itu jika ia belum kering (mat1).”

PEMIL1K DIH4RAMKAN MENCA BUT TUMBUHAN ATAS KU BUR

Dan maksud pem1lik atau waris empunya ku bur boleh menca but tumbuhan atau rumput di atas ku bur itu ialah selama masih ada tinggal sebahagiannya.

Ada pun menca but semuanya hingga tidak ada satu pun yang tumbuh di atas ku bur itu hvkumnya tetap h4ram.

Berkata Syeikh Al-Bujairimi :

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْأَخْضَرُ قَلِيلًا كَخُوصَةٍ أَوْ خُوصَتَيْنِ مَثَلًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ وَهُوَ أَخْضَرُ لِأَنَّهُ صَارَ حَقًّا لِلْمَيِّتِ فَحُرِّمَ أَخْذُهُ، أَمَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهُ

Erti : “Dan kesimpulannya jika adalah sedikit yang tumbuh di atas ku bur itu seperti beberapa helai sahaja nesc4ya tidak harus bagi pemil1knya menca butnya ketika masih hidup kerana ia menjadi h4k m4yat maka h4ram mengambilnya. Ada pun jika banyak yang tumbuh hidup maka sungguhnya harus bagi pemil1knya mengambil sebahagian daripadanya.” (Hasyiah Bujairimi)

Maksudnya jika banyak tumbuh rumput atau pokok di atas ku bur itu maka pemil1knya hanya boleh menca but sebahagian sahaja bukannya kesemuanya. Dan jika hanya sedikit yang tumbuh maka tidak boleh mengambilnya kerana akan h1lang kesemua yang ada.

MAZHAB HANAFI MEMAKRUHKAN CA BUT RUMPUT ATAS KU BUR

Berkata Syeikh Al-Khadimi Al-Hanafi :

: ومنها قلع الشوك والحشيش الرطبين على القبر، فإنه مكروه، فإن النباتات ما دامت رطبة تسبح الله، فحينئذ ينتفع الميت ويستأنس بتسبيحها

Erti : “Dan setengah dari yang dil4rang itu ialah menca but pokok dan rumput yang masih hidup keduanya yang tumbuh di atas ku bur maka sungguhnya hukvmnya adalah makruh. Dari kerana bahawasanya segala yang tumbuh itu selama ia hidup ia bertasbih akan Allah maka pada ketika itu akan memberi guna kepada m4yat dan menvmpang rahmat dari tasbihnya itu.” (Kitab Bariqah Mahmudiyyah)

KESIMPULAN

Har4m atas bukan pem1lik atau waris penghuni ku bur men ca but rumput atau mengambil tumbuhan yang hidup di atas ku bur orang lain daripada rumput atau pokok-pokok.

Harus ke atas pemil1knya mengambil atau men ca but rumput dan pokok yang tumbuh di atas ku bur dengan syarat ditinggalkan hidup sebahagiannya. Jika dica but semuanya sekali maka hvkumnya adalah h4ram.

Harus mem0tong atau membu4ng pokok-pokok dan rumput yang bukan di atas ku bur yang tumbuh di sekeling ku bur kerana memudahkan orang lalu dan ziarah atau supaya tidak tinggal haiwan yang berbisa padanya.

wallahua’lam
ustaz azhar idrus

 

Sumber: majalah ilmiah

Be the first to comment on "Hukum C4but Rumput Atas Tanah Perkubvran."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*