“Anda B1ngung?’- Baca Doa Ini Selepas Solat Untuk Moh0n Petvnjuk Dari Allah.

Dalam hidup ini, manusia sentiasa menghad4pi pers0alan yang tidak diketahuinya sama ada ia baik atau burvk untuk diri mereka. Hanya Allah SWT yang m4mpu memberi petvnjuk, seterusnya memud4hkan segala kesuk4ran yang dih4dapi h4mba-Nya. Mel4ksanakan solat istikharah adalah s4lah satu cara bagi memper0leh petvnjuk Allah SWT.

Apabila seorang Muslim mengerj4kan solat istikharah bermakna dia menyer4hkan segala urvsannya kepada Allah serta ben4r-ben4r yak1n apa yang mereka pil1h itu adalah yang terbaik bu4tnya. Daripada ‘Abdullah (‘Abdullah bin Mas’ud) daripada Nabi SAW bahawasanya baginda SAW pernah berdoa:

“Ya Allah! Sesungguhnya aku mem0h0n kepada-Mu petvnjuk, ketaqwaan, al-iffah (terh1ndar daripada perbu4tan yang tidak baik) dan kecvkupan (tidak mem1nta-m1nta,).”

(Hadith riwayat Muslim, No.Hadith : 2721)Matan Hadith :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى]صحيح مسلم ,كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ,باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل, رقم الحديث

2721[ Pengaj4ran Hadith :Maksud hidayah ialah petvnjuk dan b1mbingan daripada Allah SWT. Tiada seorang pun yang mendap4t h1dayah mela1nkan hanya Allah sahaja yang member1kannya. Setiap orang perlu mem1nta hidayah kepada Allah, agar dib1mbing untuk mengvkuhkan keimanannya, men1ngkatkan amal solehnya dan tvtur b1caranya serta akhlak yang baik dalam menghad4pi pelbagai mas4lah dunia dan akhirat. Jika seseorang yang menginginkan agar dirinya diberi hidayah untuk menjadi seorang Muslim yang baik, bertaqwa, dapat menj4lani kehidupan ini dengan baik, sel4mat, hat1 yang dam4i dan terh1ndar daripada perbu4tan yang bvruk, maka m1ntalah hanya kepada Allah SWT, bukan kepada yang lain.

Berdoalah dengan doa yang diaj4rkan oleh Rasulullah SAW kepada kita seperti dalam hadith tersebut.

Sumber rujukan :1. Kitab Sahih Muslim2. Kitab Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyaadus Salihin

 

Sumber: Majalahilmiah

 

Be the first to comment on "“Anda B1ngung?’- Baca Doa Ini Selepas Solat Untuk Moh0n Petvnjuk Dari Allah."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*