Inilah Waktu Yang Dis4rankan Nabi Muhammad S.A.W Untuk Meng4malkan 4 Qul

Waktu yang dis4rankan Nabi SAW untuk meng4malkan 4 Qul ini ialah:

1. Baca setiap kal1 lepas solat (1 kali)

Uqbah bin ‘Amir membaw4kan hadis dari Rasulullah shalallahu’ alaihi wasallam, bahawa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam berkata: “Bacalah Al-Muawwizat pada setiap kali selepas solat.” (HR. Abu Dawud no. 1523, disah1hkan oleh Asy Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1514)

2, Baca setiap pagi dan petang (3 kali)

Pada waktu pagi dan petang, kita di4njurkan membaca ‘Surah Al-Muawwizat’ sebanyak tiga kali. Keut4maan yang diper0lehi adalah, akan dij4ga dari segala sesuatu (seg4la keburvkan). “Al-Muawwizat juga dijadikan wirid / zikir di waktu pagi dan petang. Sesiapa yang membacanya sebanyak tiga kali diwaktu pagi dan petang, nescaya Allah SWT akan mencukvpinya dari seg4la sesuatu.” (HR. Abu Dawud no. 4419, An Naasaa’i no. 5333, dan At Tirmidzi no. 3399)

3. Baca setiap kali sebelum t1dur (3 kali)

“Demikian juga disunahkan membaca Al-Muawwizat sebelum t1dur. Caranya, membaca ketiga Surah ini lalu men1upkan pada kedua-dua tel4pak t4ngannya, kemudian dius4pkan ke kepala, waj4h dan seterusnya ke seluruh angg0ta b4dan, sebanyak tiga kali.” (HR. Al-Bukhari 4630)

Diriwayatkan dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahawa Rasulullah SAW pada setiap m4lam apabila hendak t1dur, Baginda membaca Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas, Dit1upkan pada kedua-dua t4pak t4ngan kemudian dis4pukan keselvruh tubvh dan kep4la Baginda.

Katanya: “Nabi SAW ketika berada di tempat t1dur di setiap malam, Baginda mengvmpulkan kedua tel4pak t4ngannya lalu kedua telapak t4ngan tersebut dit1up dan dibacakan ’Qul huwallahu ahad’ (surah Al-Ikhlas), ’Qul a’udzu birobbil falaq’ (surah Al-Falaq) dan ’Qul a’udzu birobbin naas’ (surah An-Naas). Kemudian Baginda mengus4pkan kedua tel4pak t4ngan tadi pada angg0ta tubvh yang m4mpu dij4ngkau dimulai dari kep4la, w4jah, dan tubvh bahagian dep4n. Baginda melakvkan yang demikian sebanyak tiga kali.” (HR. Bukhari no. 5017)

4. Baca ketika meruky4h orang s4kit

Daripada Aisyah radiallahu ‘anhaa; “Bahawasanya Rasulullah sallaLlahu-’ alaihi-wa-sallam apabila s4kit baginda membaca sendiri Al-Muawwizat (Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas), kemudian men1up padanya. Dan apabila r4sa s4kitnya bert4mbah aku yang membacanya kemudian aku us4pkan ke t4ngannya mengharap keberk4han dari surah-surah tersebut.” (Hadis riwayat Al-Bukhari

 

Sumber: Majalahilmiah

Be the first to comment on "Inilah Waktu Yang Dis4rankan Nabi Muhammad S.A.W Untuk Meng4malkan 4 Qul"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*