16 Fadhilat Mengamalkan Surah Al-Mathurat.

Antara Kelebihan Membaca Al-Mathurat:

 1. Tidak dihamp1ri sya1tan ~ Ia dimulai dengan ucapan ‘Aku berm0h0n perl1ndungan Allah yang M4ha Mendeng4r lagi M4ha Menget4hui dari g4ngguan sya1tan yang dir3jam’.
 2. Bacaan Al-Fatihah di dalam Al-Ma’thurat merupakan bacaan yang agvng. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Dem1 Allah yang ny4waku di t4ngan Nya, belum ada surah yang diturunkan di dalam Taurat, Inj1l, Zabur atau Furqan yang men4ndinginya. Dialah ‘Al-Sab’ul Mathani dan Quran yang agvng yang diturunkan kepadaku”.
 3. Rumah dan keluarganya ters3lamat dari perk4ra yang tidak di1ngini. Membaca surah al-Baqarah dalam zikir Ma’thurat juga memperolehi pahala yang besar. Sabda Rasulullah SAW bermaksud : “Sesiapa membaca sepuluh ayat dari Surah al-Baqarah di awal siang nesc4ya ia tidak akan didek4ti sya1tan sehingga petang, jika dibaca di waktu malam pula nesc4ya sya1tan tidak akan mendekat1nya sehingga ke pagi. Tidak akan dil1hatnya apa-apa yang bvruk men1mpa keluarganya atau h4rtanya “.
 4. Allah mencukupkannya apa yang sangat diperlukan dari ur1san dunia dan akhirat.
 5. Orang yang membacanya kemudian dia m4ti pada hari atau malam tersebut maka Allah akan menj4min untuknya syurga.
 6. Sel4mat dari seg4la sesuatu.
 7. Allah menyempurnakan n1kmatnya ke atas orang yang membacanya.
 8. Allah berh4k untuk meredh4inya
 9. Tidak ada sesuatu yang mendatangkan mud4rat ke atasnya.
 10. Terh1ndar daripada sy1rik.
 11. Sel4mat dari bi4a atau seng4tan semua makhluk yang ber4cun.
 12. Dimudahkan menyelesikan hut4ng-hut4ng.
 13. Berh4k untuk mendapat sy4faat pada hari k1amat.
 14. Sesiapa yang membaca di waktu pagi,akan dipel1hara oleh allah hingga ke waktu petang. Dan sesiapa yang membacanya di waktu petang akan dipel1hara hingga ke waktu pagi.
 15. Mengam4lkannya umpama meng4malkan Sunnah Rasulullah dari sudut zikir dan berdoa, dan berbagai lagi kelebihan.
 16. Di samping itu, doa-doa yang dimuatkan dalam al-Ma’thurat itu merupakan doa daripada nabi saw yang sewajarnya kita turut am4lkan dalam kehidupan kita pada hari ini.

Rasulullah SAW telah meneg4skan juga dalam Hadith yang diriwayatkan daripada Abi Najih alUbaadi bin Sairyah RA: Maksudnya:

“Hendaklah kamu ikvt Sunnahku dan Sunnah khalifah arRasyidin yang telah mendapat petvnjuk. Gig1tlah sunnah itu dengan ger4ham kamu (peg4nglah Sunnah itu dengan sekvatkuatnya). Dan javhkanlah diri kamu daripada mel4kukan sesuatu perk4ra yang tidak didapati dalam agama. Maka sesungguhnya mel4kukan sesuatu perk4ra yang tidak did4pati dalam agama itu adalah satu perbu4tan yang ses4t. (Riwayat Abu Daud dan at-Tirmizi)

 

 

Sumber: majalahilmiah

Be the first to comment on "16 Fadhilat Mengamalkan Surah Al-Mathurat."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*