Al Quran Telah Pun Memb0ngkar M1steri Pemb1naan P1ramid 1400 Tahun Dulu. Kita Baru Nak Kaj1.

Akhb4r Amer1ka Times ed1si 1 Disember 2006, telah meny1arkan satu ber1ta sa1ntifik yang menges4hkan bahawa Firaun telah menggun4kan tan4h l1at untuk mem1ina piramid. Menurut kaj1an tersebut, disebutkan bahawa b4tu yang digunakan untuk membu4t piramid adalah dari t4nah li4t yang dipan4skan sehingga membentuk b4tuan ker4s yang suk4r dibez4kan dengan b4tu asalnya.

Al-Quran Telahpun Mempunyai Jawapan

Jika dik4ji lebih mend4lam, ternyata Al-Quran telah mended4hkan perkara ini 1400 tahun sebelum kaj1an sa1ntifik dijalankan. Perhat1kan sebuah ayat Al Quran yang berikut:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

Dan berkata Fir’aun: ‘Hai pembes4r kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka b4karlah Hai Haman untukku TAN4H LI4T kemudian bu4tkanlah untukku bangun4n yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuh4n Musa, dan sesungguhnya aku ben4r-ben4r yak1n bahawa dia (Musa) adalah dari orang-orang pendust4. (Al-Qasas: 38)

Para sa1ntis mengatakan bahawa Firaun mah1r di dalam bidang ilmu k1mia dalam mengurvskan tan4h l1at sehingga menjadi b4tu. Teknik yang mereka gun4kan adalah sangat m1steri jika dilihat dari k0difikasi nombor di b4tu yang mereka t1nggalkan.

Profesor Gilles Hug, dan Dr. Michel Barsoum meneg4skan bahawa Piramid yang paling besar di Giza, dibvat dari dua jenis b4tuan yang terd1ri dari b4tu semula jadi dan b4tu-b4tu yang dibu4t secara manu4l has1l dari olah4n t4nah li4t.

Artikel k4jian yang diterb1tkan oleh majalah “Journal of the American Ceram1c Soc1ety” meneg4skan bahawa Firaun menggunakan t4nah jenis slurry untuk membina m0numen yang tinggi, termasuk piramid. Kerana tidak mungkin bagi seseorang untuk meng4ngkat b4tu ber4t ribuan kilogram. Sebaliknya pada das4r piramid, Firaun menggunakan b4tu semula jadi.

Lumpur tersebut merupakan campuran lumpur kapur yang dip4naskan dengan w4p air garam dan ini akan menghasilkan w4p air sehingga terbentuknya campuran tan4h li4t. Kemudian olahan itu ditu4ngkan ke dalam tempat yang disediakan di d1nding piramid. Ringkasnya lumpur yang sudah di4dun mengikut saiz yang dikehendaki tersebut dib4kar, lalu diletakkan di tempat yang sudah dised1akan di dinding piramid. Gambar – Gilles Hug (dvduk kiri) dan Dr. Michel Barsoum (berd1ri)

 

Profe0or Davidovits telah mengambil s4mpel b4tu piramid yang terbesar untuk dil4kukan anal1sis dengan menggunakan mikr0skop elektr0n terhadap b4tu tersebut. Has1lnya, Davidovits meneg4skan bahawa b4tu itu diperbu4t dari lumpur. Selama ini, t4npa penggunaan mikr0skop elekt0on, 4hli ge0logi belum m4mpu untuk membez4kan antara b4tu al4m dengan b4tu bu4tan manusia.

Bukt1-bukt1  dari kaj1an menvnjukkan kepada kita semua bahawa b4ngunan b4ngunan raks4sa, patvng-4atung raks4sa dan ti4ng-ti4ng yang ditemu1 dalam tam4dun cangg1h z4man dahulu, juga dibina dari t4nah l1at. Al-Quran adalah kit4b pertama yang mended4hkan r4hsia b4ngunan piramid, bukan p4ra Ilmuwan Amerika, mahupun Perancis.

Kita tahu bahawa Nabi saw tidak pernah pergi ke Mesir dan tidak pernah melihat piramid, b4hkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Kisah Firaun, terj4di sebelum masa hidupnya Nabi saw ribuan tahun yang lalu, dan tidak ada satu pun di muka bumi ini pada masa itu yang mengetahui tentang rahs1a piramid. Sebelum ini, para sa1ntis tidak pasti bahawa Firaun menggunakan t4nah li4t yang dipan4skan untuk memb1na m0numen tinggi kecuali beberapa tahun kebelakangan ini.

Aja1b, 1400 tahun yang l4mpau, Nabi Muhammad saw, ber4tus tahun selepas berakhirnya Din4sti Firaun memberitahu bahawa Firaun memb1na m0numen yang kini dikenali sebagai Piramid menggunakan tan4h li4t.

Kenyataan ini sangat jel4s dan ku4t untuk membukt1kan bahawa Nabi Muhammad saw t1daklah berbic4ra mengikut h4wa n4fsunya mel4inkan petvnjuk dari Allah swt yang menciptakan Firaun dan menenggel4amkannya, dan Dia pula yang menyel4matkan nabi Musa. Dan Dia pula yang memberitahu kepada Nabi terakhir-Nya akan hak1kat ilm1ah ini, dan ayat ini menjadi s4ksi keben4ran kenabiannya di kemudian hari.

 

Sumber: majalahilmiah

Be the first to comment on "Al Quran Telah Pun Memb0ngkar M1steri Pemb1naan P1ramid 1400 Tahun Dulu. Kita Baru Nak Kaj1."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*