Ini H4k yang Boleh Ditvntut Jika Putvs Tunang. Baca Penjel4san Pegu4m Ini.

Boleh Ke Tvntut G4ntirugi di M4hkamah Sy4riah?

Pertunangan adalah suatu perj4njian sama ada secara bertulis atau perjanj1an mulvt untuk berkahwin. Pada ketika bertunang, h4ram untuk orang lain meng1kat pertunangan dengan perempuan itu. Dalam und4ng-und4ng Keluarga Islam setiap negeri ada dipervntukkan tentang bid4ngku4sa M4hkamah Syar1ah untuk mendengar dan memvtuskan tvntutan Gant1rug1 Perkahwinan.

Mana-mana p1hak yang mungkir janj1 untuk berkahwin itu, adalah bert4nggungjawab untuk pul4ngkan :

 1. Pemberi4n pertun4ngan (jika ada)
 2. Memul4ngkan n1lainya
 3. Membay4r apa-apa w4ng yang telah dibel4njakan oleh satu pih4k dengan suc1 h4ti untuk membu4t persed1aan bagi perkahwinan itu.

Jadi, dalam kes ni, pih4k yang dipvtuskan pertun4ngan boleh membu4t tvntutan gant1rug1 yang dia telah t4nggung untuk membuat sebar4ng persedi4an kearah perkahwinan tersebut. Ini termasuk dengan pers1apan yang dil4kukan bagi Majl1s Pertun4ngan.

Boleh ke Tvntut S4man Malu?

Tidak boleh. Di dalam Mahk4mah Syar1ah, hanya gant1rug1 perkahwinan yang berbentuk perbel4njaan kearah persed1aan untuk Majl1s Perkahwinan sahaja boleh ditvntut.

Jika tvntutan itu bers1fat gant1rug1 am kerana kea1ban/m4lu, t0hmahan masyarakat, penderit4an, tek4nan j1wa dan perasaan, ia boleh dibu4t di M4hkamah Tinggi S1vil (Tvntutan S1vil).

Ini berdasarkan kepada k3s Salbiah Bt Othman v$ Haji Ahmad B Abdul Ghani (JHXXI/I 1427H) yang mana M4hkamah Tinggi Sya1ah Seremban telah men0lak  tvntutan Gant1rug1 Kea1ban berjumlah RM200,000.00 yang ditvntut oleh p1hak Pla1ntif.

Apa Yang Boleh di Tvntut di M4hkamah Syar1ah?

Di dalam k3s ni, dia boleh membu4t tvntutan :

 • Bel4nja kenduri kecil-kecilan semasa hari pertunangan seperti jamu4n makan dan khemah-khemah luar rumah
 • Baju peng4ntin yang telah dib4yar penuh olehnya termasuk dengan make vp kepada butik
 • Bay4ran du1t cater1ng
 • Kad-kad jemputan
 • Pengubahsua1an rumah (bilik t1dur, bilik air, cat rumah etc)
 • Pembel1an katil pengantin
 • Temp4han langsir dan c4dar
 • Depos1t phot0grapher

Ok, fa4am kan apa yang boleh ditvntut untuk gant1rug1 pvtus tunang. Pertunangan bukan h4l yang boleh dibuat ma1n-ma1n. Ia dah mel1batkan dengan pervndangan serta hvkum sy4rak. Jadi, p1hak yang memutvskan pertunangan perlu bert4nggungjawab atas pemvtusan pertunangan tersebut mela1nkan p1hak satu lagi tu redha.

Moga kita semua dil1ndungi dengan rahmat Allah. Tapi kalau dah tiada j0doh, mungkin ada hikmah diseb4lik ins1den ni. Ada h1kmah juga bila tahu sesuatu sebelum berkahwin, kan? Follow dan Like Fahmi Ramli untuk terus mendapat inf0 pervndangan syar1ah.

 

 

Sumber: Fahmi Ramli

Be the first to comment on "Ini H4k yang Boleh Ditvntut Jika Putvs Tunang. Baca Penjel4san Pegu4m Ini."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*