Adakah Kita Melah1rkan Anak Di Syurga?

Adakah kita boleh mel4hirkan anak di Syurga?

Dalam art1kel ini, saya mel4mpirkan j4wapan yang pernah dij4wab oleh Ustaz Azhar Idrus di hal4man faceb0ok beliau. Semoga bermanfaat.

SO4LAN

Di dalam syurga nanti semua ahl1 syurga adalahah p4sangan suami isteri.

Jadi saya ingin tahu adakah di dalam syurga akan ada berkelu4rga seperti di dunia maksud saya adakah isteri ahl1 syurga akan mel4hirkan anak?

JAWAPAN

Ulamak ahlu Sunnah wal jamaah sepakat bahawa sekelian ahl1 syurga akan dikurni4kan apa yang mereka ing1nkan yakni dari tempat tinggal dan makanan dan pakaian dan lain-lain.

Maka jika ada dikalangan ahl1 syurga yang inginkan anak maka Allah Taala akan memberikan kepadanya anak dan menvrut satu riwayat perempuan ahl1 syurga mel4hirkan anak tidak seperti di dalam dunia dengan mer4sai sak1t dan sebagainya b4hkan melah1rkan anak pada saat mana yang dia suka.

Diriwayatkan daripada Abu Said Al-Khudri r.a. katanya Rasulullah saw bersabda :

Orang mukmin apabila ingin ia akan anak di dalam syurga nescaya adalah ham1lnya dan ber4naknya dan membesarkannya pada masa yang dia ing1nkan.”

(Hadith riwayat Tirmizi)

Manakala sebahagian ulamak berkata di dalam syurga sekali pun jika mereka inginkan anak akan diberikan akan tetapi mereka tidak ing1nkannya.

Berkata Ishaq bin Ibrahim dan lainnya :

Sebagaimana yang datang pada hadith : Orang mukmin apabila ingin ia akan anak di dalam syurga nesc4ya adalah ham1lnya dan ber4naknya dan membesarkannya pada masa yang dia inginkan. Akan tetapi t1adalah dia inginkan.”

Berkata Imam Qurtubi :

Dan sungguh telah bersal4han oleh ulamak pada masalah ini.

Maka telah berkata setengah dari mereka bahawasanya di dalam syurga itu ada hubungan suami isteri dan tidak ada daripadanya anak.

Dan dengannyalah berkata oleh Imam Mujah1d dan Thawus dan Ibrahim An-Nakhaie.”

(Kitab Tazkiratul Qurtubi)

Wallahua’lam
Ustaz Azhar Idrus

 

Sumber: AkuIslam

Be the first to comment on "Adakah Kita Melah1rkan Anak Di Syurga?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*