Doa P4gar Diri Dan Rumah Dengan Mengamalkan Surah Yasin Ayat 9.

Al-Qur’an adalah sebaik-baik pend1nding d1ri dan Rasulullah SAW send1ri ada menyatakan, Al-Qur’an adalah pen4war.

Jadi, jika ingin mengub4ti peny4kit atau mencar1 penyel3saian, sentiasalah membaca Al-Qur’an. Juga, bagi mengh1ndari d1ri daripada g4ngguan s1hir dan m4khluk yang tidak m4mpu dilihat oleh mat4 k4sar, beberapa ayat dari Al-Qur’an boleh dijadikan sebagai ama4n harian.

Surah Yasin Ayat Ke 9

Baca ayat ini setiap kali selepas solat, di t1up ditel4pak tanggan dan di us4p seluruh b4dan dgn niat untuk b3nteng pertah4nan d1ri dari segala g4ngguan. boleh juga dibacakan pada gar4m kas4r atau air dah ditabvr atau direnj1s sekelil1ng rumah dengan niat bent3ng pert4hanan dir1 dan h4rta bend4 dari segala ganggu4n j1n mahu pun manusia.

KAEDAH P4GAR RUMAH MUDAH

Sebelum Amalan:

  1. Doa (m0hon ALLAH l1ndungi d1ri, keluarga & rumah)
  2. Baca Yassin ayat 9 7 kali (untuk d1nding dir1)
  3. Amalan untuk Setiap 6 Ar4h (Atas B4wah, K1ri K3nan Rumah, Dep4n Belak4ng Rumah):
  4. Had4pkan muk4 pada ar4h yang hendak dip4gar
  5. Baca Ta’awudz 7 kali, t1up b4hu kiri (bagi mengel4kkan mendapat b1sikan-b1sikan j4hat)
  6. Baca Bismillah 7 kali, tivp b4hu kanan (untuk mengel4k b1sikan j1n-j1n Islam yang f4sik)
  7. Baca ayat Qursi 25 kali (tetapi untuk yang w4s2 baca 45 kali)

Amal4n ini boleh dibu4t berkvmpulan supaya lagi cepat. insyALLAH. Kalau boleh dib4cakan dihad4pan seb4ldi air. Amalan ini juga boleh dibu4t untuk mem4gar h4rta ben4 yang baru dibel1, contohnya kereta dan sebagainya, lalu dis1ram pada h4rta bend4 tersebut bermula dari kanan s1ram pus1ng mengelil1nginya sehingga bertemu semula tempat permula tadi. InsyaALLAH h4rta bend4 terpel1hara dari m4ra b4haya.

Terjemahan:

Dan Kami adakan di h4dapan mereka d1nding dan di bel4kang mereka d1nding (pula), dan Kami tvtup (m4ta) mereka sehingga mereka tidak dapat meli4at.

Perlu diteg4skan, ini adalah satu 1khtiar, j4nganlah melet4kkan perg4ntungan kepada ayat, jaga iktik4d anda dan berser4hlah hanya kepada Allah SWT sem4ta. Selamat mencub4. Semoga ini dapat memberikan m4nfaat untuk kita semua. Insya-Allah

 

Sumber: MajalahIlmiah

Be the first to comment on "Doa P4gar Diri Dan Rumah Dengan Mengamalkan Surah Yasin Ayat 9."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*