Hu kum Ser4ngga Yang Ada Naj1s H1nggap Pada Orang Solat

Apakah hu kum ser4ngga yang ada naj1s h1nggap pada orang yang sedang solat?

Adakah solat itu terb4tal?

Dalam artikel ini, saya mel4mpirkan j4wapan yang pernah dij4wab oleh Ustaz Azhar Idrus di hal4man faceb0ok beliau.

Semoga bermanfaat

SOALAN

Moh0n ustaz jel4skan berkenaan ser4ngga yang h1nggap pada naj1s kemudian h1nggap di atas orang yang sedang meng3rjakan solat adakah s4h solat orang itu?

JAWAPAN

Naj1s yang ada pada kak1 ser4ngga seperti l4lat yang h1nggap ia di atas pakaian atau bad4n orang yang sedang solat adalah dim4afkan sekalipun dit4kdirkan naj1s pada kak1 ser4ngga itu lekat pada pakaian atau b4dannya kerana sedikit naj1s tersebut pada ad4tnya.

Yang sedikit itu dianggap seperti tidak ada pada hu kum.

Tersebut pada kitab I’anah At-Talibin :

Telah berkata guru kami seperti perkataan Imam As-Suyuthi kerana mengikut akan sebahagian ulamak mutaakhirin sungguhnya dim4afkan dari sedikit naj1s pada uruf.

Dan apa yang lek4t pada kak1 l4lat sekalipun dilihat ertinya dim4afkan daripada naj1s yang ada pada kak1 lal4t di dalam air dan lain daripada air sekalipun dapat dilihat dim4afkan daripadanya sama sekali.”

Maksudnya jika ser4ngga seperti l4lat h1nggap di atas naj1s kemudian terb4ng lal4t itu dan h1nggap pula di atas pakaian atau b4dan orang yang sedang solat maka naj1s yang lek4t pada pakaian atau b4dannya itu dim4afkan kerana sedikitnya naj1s itu.

Apabila dim4afkan maka solat yang sedang dik3rjakan itu tidak b4tal.

Dan selain l4lat adalah bersamaan hu kumnya dengan ser4ngga yang lain pada hu kum.

Wallahua’lam

Ustaz Azhar Idrus

 

Sumber: AkuIslam

Be the first to comment on "Hu kum Ser4ngga Yang Ada Naj1s H1nggap Pada Orang Solat"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*