Hukum Wanita Islam Memakai Sari Serta Membuat Tanda Di Dahi.

Dalam et1ka pemaka1an dan perhiasan yang digunakan di dalam agama lain, perkara yang perlu ditel1ti oleh umat Islam berkaitan pers0alan adakah ia merupakan kegunaan bagi sy1ar atau simb0l dalam agama atau sekadar adat dan budayanya sahaja. H4l ini kerana Baginda Nabi SAW mel4rang menyerupa1 gol0ngan kaf1r di dalam h4l syiar atau identiti agama mereka. Hadis daripada Ibnu Umar R.Anhuma bahawa Baginda Nabi SAW bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‏

Maksudnya: Barangsiapa yang menyerup4i sesuatu kaum dia adalah dari kalangan mereka

Riwayat Abu Daud (4031)

Imam al-San’ani di dalam di dalam syarahnya menyatakan:

وَالْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِالْفُسَّاقِ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ بِالْكُفَّارِ أَوْ بِالْمُبْتَدِعَةِ فِي أَيِّ شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّونَ بِهِ مِنْ مَلْبُوسٍ أَوْ مَرْكُوبٍ أَوْ هَيْئَةٍ

Maksudnya: Dan Hadis ini menunjukkan ke atas mereka yang menyerupai gol0ngan fas1q, kaf1r atau pembu4t b1daah pada setiap sesuatu yang dikhusvskan dengan mereka seperti paka1an, tungg4ngan atau per1laku mereka maka dia adalah termasuk dari kalangan mereka

(Lihat Subul al-Salam, 2/646)

Imam al-Nawawi menyatakan bahawa seseorang yang memakai paka1an kh4s pader1 Kr1stian, dia t1dak kaf1r kecuali jika diserta1 dengan niat (mengikuti ikt1kad mereka). H4l ini seperti yang dinuk1lkan Imam al-Nawawi p4ndangan ashab al-Syafi’eyyah di dalam kitabnya:

Oleh itu, Muzak4rah Jaw4tankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi H4l Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-68 yang bersidang pada 12 April 2005 telah membincangkan Garis Panduan Orang Islam Turut Merayakan Hari Kebesaran Agama Orang Bukan Islam. Muzakarah telah memutvskan beberapa perkara. Antaranya:

Majlis tersebut tidak disertakan dengan perbu4tan yang bertent4ngan dengan syarak: “Bertenta4gan dengan akidah Islam” ialah sesuatu perkara, perbu4tan, perkat4an atau Keadaan yang jika dil4kukan menyebabkan tercem4rnya akidah umat Islam. Contohnya:

  • Menyertakan simb0l-simb0l agama seperti sal1b, memasang lampu, lil1n, pokok kr1smas dan sebagainya; Menyanyikan lagu-lagu bercir1kan agama;
  • Meletakkan apa-apa t4nda bercir1kan agama pada dah1, atau t4nda-t4nda lain pada angg0ta tu buh;
  • Memberikan ucapan atau isyar4t yang berbentuk puj1an kepada agama orang bukan Islam;
  • Tvnduk atau mel4kukan perbuat4n seolah-olah mengh0rmati upacar4 agama orang bukan Islam.

Kesimpulan

Berbal1k kepada pers0alan yang di4jukan serta perb4hasan yang diberikan dapat disimpulan bahawa hu kum memakai Bindi di dah1 adalah dihar4mkan kerana ia merupakan simb0l atau ident1ti yang digunakan di dalam agama Hindu.

Persoalan memakai sari, Islam tidak mel4rang umatnya untuk memakai paka1an tradisional b4ngsa lain selagi mana paka1an tersebut bukan paka1an r1tual agama dan paka1an rasm1nya. Ini bertepatan dengan kaedah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Maksudnya: Asal sesuatu hu kum itu adalah dih4ruskan, sehingga terdapat dal1l yang menvnjukkan pengh4ramannya

Namun etika pemaka1an di dalam Islam wajib dipatuh1 seperti menvtup aur4t, tidak Nampak ben tuk tu buh b4dan serta tidak mend4tangkan f1tnah. Selain itu, Islam juga mel4rang umatnya tidak berleb1h-leb1han dalam perh1asan dan juga pemaka1an serta boleh men1mbulkan peras4an s0mbong dan 4ngkuh di dalam diri. Hadis daripada Ibn Umar R.Anhuma, Nabi SAW bersabda:

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

Maksudnya: Siapa yang memaka1 paka1an syuhrah di dunia maka Allah memaka1kan kepadanya paka1an keh1naan pada hari k1amat.

Riwayat Ibn Majah (3606)

Wallahua’lam

 

Sumber: Mufti WP

Be the first to comment on "Hukum Wanita Islam Memakai Sari Serta Membuat Tanda Di Dahi."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*