Hadith Ini Memb1ncangkan Kelebihan Buah Tembikai.

Setiap insan ada kecendervngan atau minat yang tersendiri pada sesuatu perkar4 termasuklah makanan. Di dalam hadith ada dinyatakan di antara makanan yang digemari atau pernah dimakan oleh Baginda SAW. Antaranya adalah buah tembikai sebagaimana yang dinuk1lkan oleh Imam al-Tirmizi di dalam kitabnya Sunan al-Tirmizi dan al-Syamail al-Muhammadiyyah:

  • Daripada Aisyah R.anha berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ البِطِّيخَ بِالرُّطَبِ

Maksudnya: “Adapun Nabi SAW pernah memakan buah tembikai bersama kurma b4sah.” [Riwayat al-Tirmizi (3836)][Imam al-Tirmizi men1lai hadith ini sebagai hasan gharib. Manakala Syeikh Syu’aib al-Arna’outh menilai sanad hadith ini adalah baik] Berdasarkan soalan di atas, sememangnya terdapat beberapa hadith yang disandarkan kepada Nabi SAW dalam menceritakan berka1tan kelebihan memakan tembikai. Antaranya:

  • Dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ امْرَأَةٍ حَامِلَة أَكَلَتِ البِطِّيخ، إِلَّا يَكُوْن مَوْلُودها حَسُنَ الوَجْهِ وَالخُلُقِ

Maksudnya: “Tidak ada seorang pun daripada wanita yang ham1l apabila memakan buah tembikai, mela1nkan anak yang akan dilah1rkan mempunyai wajah dan akhlak yang baik.”

  • Dikatakan bahawa Nabi SAW bersabda:

الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا

Maksudnya: “Memakan tembikai sebelum makan akan mencuc1 pervt dan akan mengh1langkan penyaki1t.”

Pand4ngan Ulama Terhadap Hadith Kelebihan Buah Tembikai:

  • Imam Ahmad (241 H) mengatakan tidak ada yang sah1h pada menceritakan kelebihan tembikai melainkan Rasulullah SAW pernah memakannya. [Lihat: al-Asrar al-Marfu’ah, 486]
  • Imam Ibn al-Jauzi (597 H) mengatakan tidak ada yang sah1h pada menyatakan kelebihan buah tembikai. [Lihat: al-Mawdhu’at, 2/286]
  • Imam al-Nawawi (676 H) juga menyatakan bahawa tidak ada satu pun hadith yang sah1h padanya (iaitu pada kelebihan buah tembikai). [Lihat: Fatawa al-Nawawi, 266]
  • Imam al-Zarkashi (794 H) meneg4skan tidak ada hadith yang thabit (daripada Nabi SAW) berka1tan kelebihan tembikai. [Lihat: al-Masnu’ fi Ma’rifah al-Hadith al-Mawdhu’, 77]
  • Imam al-Qawuqji (1305 H) berkata telah menuk1lkan kata-kata Ibn al-Daiba’ bahawa Abu ‘Amr al-Tuqani telah menulis berkenaan kelebihan tembikai sebanyak satu juzuk kitab dan hadith-hadithnya adalah bat1l.
  • Imam al-Fattani (1343 H) berkata hadith-hadith yang menceritakan tentang kelebihan tembikai adalah bathil (tidak sah1h). [Lihat: Tazkirah al-Mawdhu’at, 148]

Melihat kepada beberapa pa4dangan para ulama di atas, kami cendervng untuk mengatakan bahawa tidak terdapat hadith yang sah1h pada menceritakan berka1tan kelebihan buah tembikai mela1nkan hadith yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah memakannya ketika hayat Baginda SAW sepertimana yang disebutkan oleh Aisyah R.anha.

Penutup

Kesimpulannya, tidak terdapat hadith-hadith yang sah1h pada menceritakan berka1tan kelebihan memakan buah tembikai melainkan hadith yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah memakannya. Di samping itu, sekiranya terdapat ahl1 Sa1ns yang menyebutkan akan kelebihan buah tembikai maka ia tidaklah menjadi mas4lah untuk mempercaya1nya walaupun di sana tidak terdapat hadith yang menceritakan perk4ra tersebut. H4l ini berteptan dengan firman Allah SWT:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

al-Nahl: 43

Maksudnya: “Oleh itu, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Justeru, har4m bagi kita untuk meriwayatkannya serta menyebarkannya melainkan untuk menyatakan akan kep4lsuannya. Tambahan pula, mengenalp4sti akan kesah1han status sebuah hadith adalah pent1ng kerana Nabi SAW telah meng4ncam terhadap orang-orang yang mel4kukan pendvstaan terhadapnya sebagaimana sabdanya SAW:

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يُرَىْ أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

Maksudnya: “Sesiapa yang menyampaikan daripadaku sesuatu hadith yang pada sangk4annya adalah dvsta maka dia adalah termasuk dalam kalangan pendvsta.” [Lihat: Muqaddimah Sahih Muslim]Akhirnya, semoga Allah SWT sentiasa memel1hara kita serta menj4ga l1dah kita daripada mengucapkan sebarang pendust4an di atas nama Baginda SAW. Amin.

Wallahua’lam

 

Sumber: Mufti WP

Be the first to comment on "Hadith Ini Memb1ncangkan Kelebihan Buah Tembikai."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*