Orang Yang Tidak B4ngun Untuk Solat Subuh Adalah Diseb4bkan Telah Dikenc1ng Oleh Sya1tan?

Menuna1kan solat termasuk di dalam sal4h satu daripada ru kun Islam. Selain itu, solat merupakan perk4ra yang pertama akan dih1sab di akhirat kelak sebagaimana yang dikh4barkan oleh Rasulullah SAW. Di samping itu, solat di1baratkan seperti t1ang bagi agama sepertimana yang dir1wayatkan oleh Mu’az bin Jabal RA, bahawa Nabi SAW bersabda:

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ

Maksudnya: “Pok0k segala urus4n adalah Islam, t1angnya adalah solat dan kemvncaknya adalah berj1had.” [R1wayat al-Tirmizi (2616)][Imam al-Tirmizi menilai hadith ini sebagai hasan sah1h]

Berdasarkan kepada s0alan di atas, sememangnya terdapat di dalam hadith yang sah1h bahawa orang yang t1dur dan tidak bvngun untuk menuna1kan solat Subuh adalah diseb4bkan telah dikenc1ng oleh sya1tan. Hadith tersebut dir1wayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud RA berkata:

  • Diceritakan kepada Rasulullah SAW terdapat seorang lelaki yang telah t1dur sehingga berl4lu waktu Subuh, lalu Rasulullah SAW bersabda:

ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ

Maksudnya: “Lelaki itu telah dikenc1ng oleh sya1tan di kedua tel1nganya.” Atau Bag1nda SAW bersabda: “Di tel1nganya.” [R1wayat al-Bukhari (3270) dan Muslim (774)]

Imam al-Bukhari meletakkan hadith ini di dalam bab orang yang t1dur dan tidak meng3rjakan solat diseb4bkan telah kenc1ng oleh sya1tan di tel1nganya. Hadith ini menvnjukkan kin4yah bahawa sya1tan telah menutvp tel1nga orang yang t1dur daripada solat (tidak mengerj4kannya) sehingga dia tidak mendeng4r seru4n az4n dan dikatakan juga bahawa maknanya adalah sya1tan telah memenuhkan tel1nganya dengan perk4ra-perk4ra bat1l maka terhij4b tel1nganya daripada mendeng4r seru4n azan. [Lihat: Fath al-Bari, 3/28] Tambahan pula, hadith ini meng1syaratkan bahawa dirinya telah diku4sai oleh sya1tan dan sya1tan juga telah berp4ut pada s4raf 0taknya sepanjang mal4m serta diperkec1lkan oleh sya1tan. [Lihat: al-Minhaj, 6/64]

Penvtup

Kes1mpulannya, memang terdapat hadith yang sah1h menceritakan bahawa orang yang t1dur pada waktu mal4m dengan tidak bvngun untuk menuna1kan solat Subuh, maka dia telah dikuas4i atau dikenc1ng oleh syait4n. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan kita dalam kalangan h4mba-h4mba-Nya yang sentiasa menuna1kan solat di awal waktu serta berjaya di dunia dan akhirat. Amin.

Wallahua’lam

 

Sumber: Mufti wp

Be the first to comment on "Orang Yang Tidak B4ngun Untuk Solat Subuh Adalah Diseb4bkan Telah Dikenc1ng Oleh Sya1tan?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*