Apa undang-undang untuk mendakwa orang ketiga dan apa hukumannya?