Adakah J1n M4ti Sama Seperti Manusia?

Dunia ini bukan sahaja dihun1 oleh manusia tetapi juga semua m4khluk yang diciptakan oleh Allah. Ia merangkumi tumbuh-tumbuhan, gunung, j1n dan apa sahaja yang dicipta. Sekiranya manusia dibuat dari t4nah, j1n dibuat dari ap1. Kisah…